Print Friendly, PDF & Email

Roma har over 2.700 års sammenhengende historie. Ifølge legenden ble selve byen grunnlagt av Romulus i år 753 f.kr. Romulus tok som kjent livet av sin tvillingbror Remus på grunn av en feide mellom de to under byggingen av et forsvarsverk rundt Palatinhøyden. Som pater Pollestad sier: ”Det er med forskrekkelse vi kan tenke oss hva som hadde skjedd hvis det var omvendt, at Remus hadde drept Romulus. Da hadde jo ikke byen blitt hetende Roma, men Rema!”

Roma - Historie og kultur i den Evige stad 1
Cæsars død i senatet 15. mars 44 f.kr.

Roma var til å begynne med et kongedømme, med Romulus som den første. De siste 500 år f.kr. ble det republikk. Republikken så sitt endelikt i forbindelse med konfliktene på slutten av det siste århundre f.kr. og opphørte å fungere da Julius Cæsar inntok byen i år 49 f.kr. da han kom hjem fra hærtog i Gallia. Hans medkonsul Pompeius forlot Roma og dro til Hellas. Her samlet han en hær, men den ble beseiret av Cæsar i slaget ved Farsalos i 48 f.kr.  Pompeius rømte videre til Egypt, der han ble myrdet. Cæsar fikk bare noen få år som enehersker, da en fraksjon i senatet stakk ham ned den 15. mars 44 f.kr.

Hans grandnevø og ”tronarving”, Octavian, kom ikke til makten før i 27. f.kr., etter å ha beseiret Marcus Antonius i slaget ved Actium (Hellas). Han var den første romerske keiser og fikk tilnavnet Augustus. Med Augustus begynte keisertiden, som varte i ca. 500 år, til Romas fall i 467 e.kr.

Etter Augustus fulgte en rekke keisere, mange med et tvilsomt ettermæle. Det er nok å nevne navn som Caligula, Nero og Domitian. I 64 e. kr., under Nero, var det en voldsom brann i Roma. Nesten hele byen ble lagt i aske. 

Foruten Augustus er det mange ”gode” keisere, som for eksempel Trajan, Hadrian, Antonius Pius og Marcus Aurelius.

Under keiser Diokletian ble riket delt i to, øst og vest, med hver sin keiser. På begynnelsen av 300-tallet var det flere som påberopte seg å være keiser og i Roma satt allerede Maxmilian. I 312 e.kr. gikk Konstantin over Tiberen ved den Milviske bro og ble enehersker i det Vestromerske riket, deretter i hele Romerriket. Han flyttet hovdesetet fra Roma til Bysants og kalte den nye hovedstaden for Konstantinopel. Konstantin legaliserte kristendommen i år 313 og bidro bl.a. til byggingen av den første Peters-kirken som sto i ca. 1100 år, inntil den ble revet og ny ble bygget på 15- og 16-hundretallet.

Den siste keiser ble kastet ut av Roma i september 467, da Østgoterne, under ledelse av general Odovaker, inntok byen. Ironisk nok het den siste keiser Romulus Augustus!