Print Friendly, PDF & Email

Santa Maria del Popolo

Santa Maria del Popolo 1I den nordre enden av Via del Corso ligger den vakre kirken, Santa Maria del Popolo.

I kapellet Cerasi, til venstre for hovedalteret, henger det tre malerier, hvorav to av dem er malt av Caravaggio. Det er» Peters korsfestelse» og «Paulus omvendelse».

 

 

 

Peters korsfestelse

Santa Maria del Popolo 2I dette maleriet (1600/1601) kommer maleteknikken, clair- boscur, eller chiaroscuro , tydelig fram. Kontrastene mellom lys og skygge, og vinkelen det er malt i, får bildet nesten til å virke tredimensjonalt.

Som vi ser korsfestes Peter med hodet ned. Han mente at han ikke var verdig til å bli korsfestet på samme måte som hans herre og mester.

Foruten Peter ser vi de tre bødlene som strever med å få korset opp i vertikal stilling.

Korsfestelsen skal ha funnet sted på Caligulas og Neros sirkus, ved Vatikanet. Det skal ha skjedd i Neros regjeringstid, enten i år 65 eller 67. Mellom år 322 og 333 tok keiser Konstantin, sammen med pave Sylvester, initiativet til å bygge en kirke til Peters minne der han ble begravet.

At det reises tvil om Peter noensinne var i Roma er et tema vi ikke skal ta opp til diskusjon i denne sammenheng.

Paulus omvendelse

Santa Maria del Popolo 3Opprinnelig het han Saul og var en kristenforfølger.

På vei til Damaskus skjedde det noe som snudde opp ned på hans liv.

Kort fortalt:

Saul så et skarpt lys.

Han falt til jorden og hørte noen si, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» «Hvem er du?», spurte Saul. Stemmen svarte: «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og stå på dine føtter! Jeg har vist meg for deg for å velge deg ut som tjener og vitne.»

Caravaggio benytter også her teknikken, clair-obscur. Vi ser Saul liggende på ryggen med armer som strekker seg mot lyset. Ved siden av ham ser vi hans hjelm og sverd. Over ham står den ruvende hesten. Er den i ferd med å trampe på ham? Personen som står og ser ned på ham må være Jesus.

Caravaggio har malt Paulus som en ung. Vanligvis blir han fremstilt som gammel mann. Bildet er malt i 1601.

 

Adresse: Piazza del popolo – Google Maps