Print Friendly, PDF & Email

Petersplassen og Peterskirken

Petersplassen og Peterskirken 1

Via della Conciliazione munner ut i Petersplassen. Du har nå gått ut av Italia og befinner deg i Vatikanstaten, med Paven som øverste myndighet.

Petersplassen er et mesterverk av Gian Lorenzo Bernini, og sto ferdig i 1667.

Plassen er elipseformet og omkranses av kolonnader på hver side, bestående av til sammen 284 søyler i fire rekker.
På spesielle dager kan det være over 300.000 mennesker her.

De to kolonnadene med søyleganger skal symbolisere Guds hender og kuppelen hans hode. Når du beveger deg inn på plassen, er det Guds armer som brer seg rundt deg.

Midt på plassen står det en obelisk. Den kom på plass i 1587, etter å ha blitt flyttet fra Neros sirkus, som lå like ved. Det var her Peter skal ha lidd martyrdøden i år 67. Arbeidet med å flytte obelisken har en meget spesiell historie, som du kan lese her!

 

Peterskirken
Petersplassen og Peterskirken 2er egentlig et pavelig kapell, bygget over Peters grav. Selv om den ligger i Vatikanet og Paven har den som nærmeste nabo, er det ikke her han har sin hovedkirke. Det er i Laterankirken Paven har sin egentlige arbeidsplass, der han er biskop.

Peterskirken er verdens mest besøkte og mest berømte kirke. Hvert år besøkes den av ca. 10 millioner mennesker.


Her har det stått kirke i snart 1700 år! Arbeidet med den første Peterskirken, en femskipet basilika, ble igangsatt etter ordre fra keiser Konstantin i 324. Den ble innviet av pave Sylvester i 326, men byggearbeidene holdt på frem til ca. 350.

Vi hopper helt frem til 1377. Da paven kom tilbake til Roma fra sitt «babylonske fangenskap» i Avignon, flyttet han inn i Vatikanet. Inntil 1309, da pavesetet ble flyttet til Frankrike, var pavens adresse Lateranpalasset.

Da Paven kom tilbake var Peterskirken i en elendig forfatning og det ble igangsatt arbeid med å tegne en ny. Byggingen startet i 1452, men da pave Nikolas V døde 3 år senere, stoppet det hele opp. Arbeidet kom ikke i gang igjen før på starten av 1500-tallet. De hadde inntil da kun revet den gamle kirken, men det var ikke før i 1506 pave Julius II la ned grunnstenen til den kirken vi nå ser.

På grunnstenen står det: «Pave Julius II fra Liguria har i 1506, i sitt tredje regjeringsår, latt gjenopprette denne svært forfalne basilika».

Flere renessansearkitekter har gitt verdens mest berømte kirke sitt preg. Det var Donato Bramante som først fikk oppdraget, og som tegnet Peterskirken som en gresk korskirke, med fire like store skip.

Senere beordret paven arkitektene til å forlenge skipet som vender mot Petersplassen, slik at det ble et latinsk kors.  Etter Bramante fulgte Jacopo Vignola og Giacomo della Porta. Også Rafael og Sangallo har vært ledere for arbeidene med kirken.

Michelangelo må selvfølgelig nevnes spesielt. Blant annet kuppelen er laget etter hans tegninger, men den ble sluttført av arkitekten Domenico Fontana. Michelangelo døde før kuppelen sto ferdig.

Den som fikk i oppdrag å tegne fasaden, var Carlo Maderna. Peterskirken ble innviet av pave Urban VIII 18. november i 1626, på dagen 1300 år etter at den første Peterskirken ble innviet. Men, ennå gjenstod mye arbeid, noe blant annet mesteren fra barokken, Giovanni Lorenzo Bernini, som vi vet, hadde stor innflytelse på. Peterskirken og plassen utenfor bærer tydelig preg av å ha blitt bygget over en periode som dekker både renessansen og tidlig barokk.


Pietà
Petersplassen og Peterskirken 3Til høyre når du kommer inn er Michelangelos mesterverk Pietà. Dette er et tidlig arbeid. Mange trodde det var en annen, eldre kunstner, Cristoforo Solari, som hadde skapt denne vakre statuen av Maria med Jesus, som nettopp er tatt ned av korset. Da Michelangelo hørte dette, ble han rasende. Les mer om historien rundt Michelangelos Pietà her!

 

 

 

 

 

 

Petersplassen og Peterskirken 4Baldakinen
Rett under kuppelen ruver Berninis baldakin. Den er laget i bronse, tatt fra taket i forhallen til Pantheon.

Ikke alle var like tilfredse med dette. Noen mente at, «Det bararene ikke gjorde, det greide Barberiniene!» Det var nemlig Barberinipaven, Urban VIII, som ga Bernini i oppgave å bygge baldakinen i Peterskirken, med bronse fra Pantheon.

Ser du nøye på baldakinen, oppdager du at den er dekorert med bier. Bier var en del av våpenskjoldet til Barberinifamilien.

Ordet baldakin stammer for øvrig fra Bagdad. Det er avledet fra byens opprinnelige navn, Baldak. Baldakiner var vanligvis laget av silke, som kom fra Bagdad.

Å presentere alt som er verdt å se i Peterskirken vil kreve en hel bok, eller flere. Vi nøyer oss med dette, men anbefaler alle å bruke tid og selv oppleve den og skape den i sitt eget bilde.

Ting å se på veien
Det er mulig å komme opp i kuppelen. Til høyre for inngangen er det et skilt som viser veien for å komme opp. Det er en heis der, men du kan velge å gå trappen. Den har 320 trinn, så det er god trim å bevege seg opp til toppen på egne ben. Belønningen er en fantastisk utsikt over plassen og byen.