Print Friendly, PDF & Email

P.A. Munch

P.A. Munch 1Norsk historiker
15. desember 1810 – 25. mai 1863

Det var i forbindelse med arbeidet med boken, Det norske folks historie, Peder Andreas Munch søkte om stipend for å finne materiale om nordmenns middelalderhistorie.

Han søkte Stortinget og fikk innvilget et reisestipend på 3000 spesidaler for et opphold på to år, deretter et nytt på 3800 spesiedaler.

Materialet han var på jakt etter håpet han var å finne i Pavens arkiv og han søkte derfor Vatikanet om å få tilgang til dette. Med tanke på at P.A. Munch var protestant, er det bemerkelsesverdig at han fikk tilgang til dette arkivet, som ellers kun var forbeholdt katolikker.

Han ankom Roma i 1858 og fikk tilgang til arkivet i Vatikanet via arkivets direktør, pater Augustin Theiner. Det fortelles at han for noe av midlenene han fikk innvilget fra Stortinget ble brukt til å forsyne nevnte pater med snus. Vittige tunger hevder at dette må være første gang det ble bevilget midler til bestikkelser av en representant for en fremmed makt.

P.A. Munch oppholdt seg i Roma frem til 1861, da reisestipendiet begynte å ta slutt. Hans familie oppholdt seg fortsatt i Roma. Samtidig med at han kom hjem til Norge, døde riksantikvar Lange. Munch ble tilbudt å overta hans stilling.

Våren 1863 reiste han tilbake til Roma for å hente hjem sin familie. To måneder senere døde han av et hjerneslag mens han satt på sitt kontor.

P.A. Munch er gravlagt på «Den ikke-katolske kirkegård» i Roma.

P.A. Munch 2I 1927 besøkte hans nevø, Edward Munch graven, etter først å ha vært i Berlin i forbindelse med en maleriutstilling.

Han ble i Roma en måneds tid og produserte noen skisser og bl.a. et maleri av sin onkels gravsted.

Se Munch-museets beskrivelse av Edward Munchs Romabesøk her! 

 

Til sin søster skrev Edward Munch:

Kjære Inger!

Min adresse er nu Hotel de Russie – Her er deili nu – Jeg reiser i morgen ud til Onkel P. A. s grav – Muli tar jeg senere en trip til Neapel – Reiser så hjem igjen – håber I har det godt      

Hilsen til begge      

Din EM

< TILBAKE