Print Friendly, PDF & Email

Arkitektur i Middelalderen

Arkitektur i middelalderen 1
Santa Maria in Trastevere

Kirkebygg og kristen symbolikk var de mest fremtredende områdene for kunstnerisk utfoldelse i Romas middelalder. Det er lite eller ingenting å se av skulptur og maleri fra denne tiden. Derimot er det mye vakker mosaikk fra høy- og senmiddelalderen å se i kirkene.

Det som fremdeles er synlig i bybildet i Roma fra middelalderen er alle kampanilene, de firkantede mursteintårnene som du ser ved flere kirker. Disse er typiske for middelalderen. Nå er det bare kirkelige tårn som står igjen, men i middelalderen krydde det av verdslige tårn, bygget av byens baroner. Disse var ment som forsvarsverk og som statussymboler. Jo høyere tårn, jo mer velstående.

Til slutt så paven seg lei av denne “konkurransen” og beordret dem revet, bortsett fra “sine egne” kirketårn. Bildet viser kampanilen på kirken Santa Maria in Trastevere.

 

 

  

 

  

Arkitektur i middelalderen 2
Tårnene i Sant Imignano

Den lille byen San Gimignano i Toscana er kjent for sine middel-aldertårn, det ene høyere enn det andre og viser først og fremst striden mellom de to rivaliserende familiene, Guelfiene og Ghibelliniene. Legg merke til at flere av dem er flate på toppen. Det var bare kirken som fikk lov til å la det hele avsluttes i spiss, da dette var et tegn på kirkens kontakt med Vår Herre. På det meste var det over 70 tårn i San Gimignano, nå er det 15 tilbake.

 

 

 

 

 
Arkitektur i middelalderen 3
Santa Maria sopra Minerva

Det ble bygget mange kirker i Roma i middelalderen. Kristendommen var i sterk vekst. Det er interessant å registrere at Roma, med ett unntak, mangler kirker bygget i gotisk stil. Grunnen til dette er at gotikken, med spissbuer, vokste fram i Europa og Nord-Italia på 12- og 1300 tallet, mens paven var i eksil i Avignon (1309 – 1377).

Den eneste gotiske kirken i Roma er Santa Maria Sopra Minerva, dominikanerkirken rett bak Pantheon. Det gotiske ser du ikke før du kommer inn og skuer opp mot de vakre blå spissbuede takhvelvingene.

Gotikken kom forholdsvis sent til Italia og slo ikke ordentlig igjennom før på 1300-tallet, ca. 100 år før renessansen gjør sitt inntog, med hovedsete i Firenze.

Men, i Roma var det gjennom hele middelalderen fremdeles basilikaen, med rundbuer og sideskip som var toneangivende, samt byggingen av kampaniler, som kom til ved restaurering av eldre kirkebygg. Denromanske stilen fikk sitt navn fordi den var nedarvet fra det antikke Roma, og det var keiser Konstantin som tok i bruk denne profane byggestilen i kirkelig sammenheng. Det har Roma fortsatt med gjennom alle tidsepoker.

Det er ikke alltid så lett umiddelbart å identifisere en kirke som middelaldersk. Gjennom århundrene etterpå har mange av dem blitt utvidet og ombygget. Et sikkert tegn på at kirken opprinnelig er fra middelalderen er som nevnt kampanilen.

 

Les også om:

 

Les også om andre tidsepoker: