Print Friendly, PDF & Email

Santa Maria del Popolo

Chigi-kapellet

Santa Maria del Popolo 1Den samme bankmannen fra Siena, Agostino Chigi, som hadde bestilt et kapell i Santa Maria della Pace, ønsket også et kapell som et siste hvilested til seg og sin familie i Santa Maria del Popolo. Det var hans venn, pave Julius II, som ga sin «velsignelse» til oppkjøpet. Dette skriver seg tilbake til 1507.

I løpet av sitt korte liv fikk Rafael satt markante spor etter seg i Firenze, Bologna, Napoli, Milano, og Roma, for å nevne de mest kjente byene i Italia. De fleste sporene består av malerier, men han virket også som arkitekt. Det var naturlig at Agostino Chigi ga oppdraget om å tegne kapellet i Santa Maria del Popolo til sin venn, Rafael. Allerede i 1512 hadde Rafael begynt på arbeidet med planene for hvordan det skulle utformes. Tegningen av kapellets grunnplan er fremdeles å finne i Ufizzigalleriet i Firenze. Kuppelen er laget i mosaikk av venetianeren Luigi da Pace, etter tegninger av Rafael.

Det er et spørsmål om i hvilken grad dette kapellet skal inngå i en vandring i Rafaels fotspor i Roma. Mye av det opprinnelige er totalt forandret, og lite av det kunstneriske kan direkte tilskrives Rafael.

Etter at Agostino og Rafael døde i 1520, ansatte Sigismondo Chigi kunstneren Lorenzetto til å fortsette arbeidet med kapellet. Etter hvert kommer også Lorenzo Chigi inn i bildet, men etter hans død i 1573 forlot Chigi-ramilien Roma. Kapellet begynte å forfalle. I 1626 forøkte Sigimondos oldebarn, Fabio Chigi, å restaurere det etter hvert forfalne kapellet.

Det begynte ikke å skje ting av betydning før Gian Lorenzo Bernini mellom 1652 og 1656 tok fatt på gjenoppbyggingen. Han har satt sitt sterke preg på det vi i dag ser når vi besøker Rafaels «fotavtrykk» i Santa Maria del Popolo. Men, nå er vi over i barokken, og det er en annen historie.

Som en kuriositet kan det nevnes at Chigi-kapellet i Santa Maria del Popolo er en av de første scenene i Dan Browns bok, Engler og demoner.