Print Friendly, PDF & Email

Titus

Titus 1

Imperator Titus Caesar Vespasianus Augustus, født Titus Flavius Vespasianus, den 30. desember i 39, død 13.september 81.

Keiser fra 24.juni 79 til 13.september 81.

Titus var Vespasians eldste sønn og fulgte med sin far til Judea som nestkommanderende for å nedkjempe opprøret der. Da Vespasian dro tilbake til Roma for å overta keisertronen, fortsatte Titus som leder av kampene. Av alle de ulike folkeslag som gjennom erobringer ble en del av Romerriket, var jødene det folket som skilte seg mest ut. Fordi jødedommen er en monoteistisk religion, nektet jødene å dyrke keiseren som gud.

Helt siden Cæsars tid, da jødene valgte å støtte Cæsar og ikke Pompeius, fikk de lov til å utøve sin religion og betale tempelskatt til tempelet i Jerusalem. Dette nedla Nero forbud mot i år 66 og den romerske stattholder gjorde krav på tempelskatten. Dette var foranledningen til jødeopprøret som Vespasian, og deretter Titus, fikk i oppdrag å slå ned. Titus forsto at det var helt nødvendig å innta Jerusalem.

Titus 2Byen var sterkt befestet og Vespasian anså en beleiring som svært vanskelig, om ikke umulig. Etter et halvt års beleiring, og ved hjelp av katapulter og angrepstårn, greide de ved påsketider i år 70 å slå seg inn i byen.  

Titus 3Titus beordret soldatene til ikke å røre tempelet, men da de så all rikdommen greide han ikke stagge dem. Tempelet ble plyndret og brent. Den syvarmede lysestaken, som de tok med seg fra tempelet, er gjengitt i et relieff på Titusbuen. 30.000 jøder ble tatt til fange og solgt som slaver.

 

  Titus 4

Titus overtok som keiser etter sin far den 24. juni i 79. Folket fryktet at de hadde fått en ny Nero, men det viste seg at de hadde fått en vis og gavmild keiser. Blant annet bidro han med egne midler for å hjelpe de overlevende da byene Pompeii og Herculaneum ble ødelagt av Vesuvs utbrudd i 79.

Han sluttførte byggingen av Colosseum og bygde på en 4. etasje. Dette enorme amfiteater sto ferdig i år 80 og innvielsen varte i 100 dager. Tusenvis av ville dyr fra hele Romerriket måtte bøte med livet.

 

 

Titus 5Titus døde den 13. september. Det blir hevdet at han ble forgiftet av sin yngre bror, Domitian, som etterfulgte ham på tronen. Det er kanskje ikke så sikkert, da det også blir hevdet at han døde en naturlig død på grunn av feber.

Det siste han skal ha sagt er, «Jeg har bare gjort en feil….», og vi kan fremdeles spekulere på hva det kan ha vært!

Triumfbuen, til minne om hans seier i Jerusalem, ble reist på Forum Romanum umiddelbart etter hans død.

 

 

Forgjenger

Vespasian

Titus 6

Titus

 79 – 81

Titus 7

Arvtaker

Domitian

Titus 8