Print Friendly, PDF & Email

Stanza di Eliodoro

Stanza di Eliodoro 1Eliodoro, eller Heliodorus, er gresk og betyr «Solens gave». Man antar at rommet var ment benyttet til audienser.

Freskene er malt mellom 1511 og 1514. Navnet på rommet er hentet fra ett av maleriene, «Utvisningen av Heliodorus fra tempelet».

De tre andre freskene er; «Messen i Bolsena, «Møtet mellom pave Leo I», og «Attila, og Utfrielsen av Sankt  Peter».

Utvisningen av Heliodorus fra tempelet

Stanza di Eliodoro 2Motivet er hentet den andre av de fire Makkabeerbøkene.
Makkabeerbøkene – Store norske leksikon (snl.no)

Den forteller om Helidorius, som er blitt beordret av kongen av Syria til å røve en skatt som befinner seg i tempelet i Jerusalem. Skatten er ment å skulle bli gitt til enker og foreldreløse barn.

Presten, Onias III, ber til Gud om hjelp, og Gud sender en rytter og medhjelpere for å drive Heliodorus ut.

På venstre side ser vi enker og foreldreløse barn, sammen med en pavelig skikkelse på en bærestol, båret av Sveitsergarden. Det er etter all sannsynlighet Paul II, som Rafael har beæret til å delta for å bevitne opptrinnet. Helt nederst til venstre har Rafael malt et selvportrett.

I midten sitter Onias III og ber til Gud om hjelp. Den syvarmede lysestaken (menorah) indikerer at presten egentlig befinner seg i en synagoge.

Til høyre ser vi rytteren nedkjempe Heliodorus og hans medsammensvorne, i det de forsøker å bære skatten ut av tempelet.

Messen i Bolsena
Stanza di Eliodoro 3Messen i Bolsena skriver seg fra en hendelse, eller mirakel, som fant sted i kirken Santa Cristina i byen Bolsena. Bolsena ligger i provinsen Viterbo i Lazio.

Transsubstansiasjon, som betyr forvandlingen av brødet og vinen til Jesu legeme og blod, betegnes også som et «eukratisk mirkakel». Eukrati betyr «takksigelse», og benyttes i forbindelse med takkebønnen ved nattverdsfeiringen som innledes med; «I sannhet, det er verdig og rett….»

I bildet ser vi den bøhmiske presten bryte brødet, som begynte å blø og rant ned på duken og formet et kors. Presten var i utgangspunktet sterkt tvilende til om transsubstansiasjon kunne finne sted. Han ble imidlertid overbevist da blodet begynte å renne da han brøt brødet. Vi ser presten bryte brødet øverst i midten av bildet.

Året etter at dette fant sted, innstiftet pave Urban IV, på forslag fra Thomas Aquinas, «Festen for Kristi legeme», for å feire den mirakuløse hendelsen.

Duken, som blodet rant ned på, oppbevares nå som en relikvie i Orvietokatedralen.

Foruten den bøhmiske presten, har Rafael plassert seg selv som medlem av Sveitsergarden, nederst til høyre. Ovenfor, på motsatt side av bordet, ser vi en knelende pave Julius II. Til venstre, i mørke klær og med mørkt hår, har Rafael malt pavens uekte datter, Felice della Rovere. De fire herrene nede til høyre for paven, er slektninger i Della Rovere familien.

Frigjøringen av St. Peter fra fengselet
Stanza di Eliodoro 4Fresken viser i tre scener fortellingen om da en engel kom og befridde Peter fra Herodes’ fengsel i Jerusalem. Vi ser Peter øverst i midten, sittende i lenker, med to romerske vakter, og engelen som kommer for å befri ham.
(Apostlenes gjerninger 12, 1 – 10)

Til høyre leder engelen Peter forbi sovende vakter.

På venstre side ser vi vakter som har oppdaget mirakelet, med den lysende engelen som befrir Peter fra lenkene.
Les mer om legenden om Peters befrielse her!

 

Møtet mellom pave Leo I og Attila

Stanza di Eliodoro 5Fresken, som ble fullført etter Julius II’s død, illustrerer pave Leo den stores (Leo I) møte med hunerkongen Attila, også kalt «Guds landeplage».

Møtet fant sted i år 452 og skal ha ført til at Attila unnlot å marsjere mot Roma og innta Italia.

For å ære den nye paven, Leo X, var det hans portrett som ble malt i bildet.

Over svever Peter og Paulus, bevæpnet med beskyttende sverd. Attila skal ha vendt om, og Leo den store ble hyllet av folket. Det hører med til historien at Attila kom tilbake i 455. Paven fikk overtalt vandalene til å ikke brenne ned byen, så de nøyde seg med «bare» å plyndre den!

Taket i di Eliodoro
Stanza di Eliodoro 6Som i Stanza della Segnatura, danner en medaljong med våpenskjoldet til pave Julius II sentrum i hvelvet.

Stanza di Eliodoro 7

Motivene i de fire scenene er hentet fra Det gamle testamentet. Det er Isaks offer, Den brennende busken, Jacobs stige og Guds åpenbaring til Noah.