Print Friendly, PDF & Email

Romas historie

Historie 1
Forum Romanum i antikken

 

Oldtidens Roma kan deles inn i tre hovedepoker:

Kongedømmet, republikken og keiserdømmet.

Les mer om Romas historie i konge- republikk og keisertid

 

 

 

Historie 2
Keiser Augustus

 

 

 

 

 

Romas storhetstid, keisertiden, varte fra 27 f.kr. til Vest-Romerrikets fall i 476. Se keiserrekken fra Augustus til den siste, som ironisk nok het Romulus Augustus.

Les mer om Romerrikets keisere

  

 

Historie 3
Barokkpaven - Alexander VII

 

 

 

 

 

Her får du full oversikt over alle paver gjennom tidene, fra St. Peter til vår nåværende pave, Benedict XVI.

Les mer om Romas paver