Print Friendly, PDF & Email

Caravaggio

Caravaggio 1
Peters korsfestelse

Hvis Bernini var med på å frembringe nye retninger innen billedhuggerkunsten, var Caravaggio en av sin tids foregangsmenn innen billedkunst. Han var den største italienske maler på 1600-tallet og har vært med på å prege kunstnere over hele Europa, ikke minst gjennom clair-obscure, eller lys-mørke teknikken. Han har inspirert kjente malere som Velasques, Rubens og Rembrandt.

Hans egentlige navn var Michelangelo Merisi, men fikk tilnavnet da Caravaggio, som er byen han opprinnelig kom fra i Nord-Italia, ikke langt fra Bergamo. Han ble født i 1571 og døde i 1610.

Caravaggio utmerket seg tidlig som en meget talentfull maler, og han fikk mange oppdrag fra kjente kunstmesener da han som 22-åring flyttet til Roma. Han malte for det meste religiøse stillebener fra bibelske hendelser, noe som var svært vanlig på 1600-tallet i barokken.

På denne tiden, i barokkens tidligste epoke, ble det bygget mange stor kirker i Roma. Det var stor etterspørsel etter utsmykning og behovet for skulptur og maleri var enormt. Motreformasjonen var i full gang og den katolske kirke ville en gang for alle vise kalvinister og andre kjettere hva som var den rette lære. På den tiden barokken tok form visste man ikke om barokken. Det er en betegnelse som kom mange år senere. Ordet betyr sannsynligvis “ujevn perle” og var til å begynne med ment nedsettende om en stil mange anså som prangende og vulgær.

Caravaggio 2
Judith og Holofornes

Men, her skulle man med dramatiske virkemidler vise det naturlige og sjelelige. Caravaggio var en mester i å fremstille det naturlige og autentiske. Noen mente han gikk for langt og mange tok avstand fra hans kunst. Modellene sine hentet han blant tiggere og prostituerte.

Caravaggio likte å utfordre tidens konvensjoner og tradisjoner, og han kranglet og sloss. Det sies at opplysninger om ham finnes like mye i politiets arkiver som i andre dokumenter. ”Han sjanglet av gårde med sverdet ved siden og en tjener som fulgte ham, fra det ene ballet til det neste, alltid klar til en slåsskamp eller en krangel, noe som gjør at det er svært vanskelig å komme overens med ham.” Slik skrev maleren van Mander, som var på besøk i Roma fra Nord-Europa.

Bråk med en viss Ranuccio Tommasoni i mai 1606 ledet til at han slo ham i hjel. Caravaggio ble dømt til døden og flyktet fra Roma. Han ville gjerne vende tilbake, men lyktes aldri: Han tilbrakte resten av sitt liv på reisefot. Han begav seg først til Napoli og deretter til Malta, der han slo seg ned sommeren 1607.

Han døde den 18. juli 1610 under uklare omstendigheter, formodentlig av lungeproblemer. Han fikk aldri vite at pave Paulus V til slutt hadde benådet ham: Budet nådde frem tre dager etter hans død.

I 2001 fant man det som antas å være Caravaggios dødsattest. Ut fra dette funnet mener man med stor grad av sikkerhet at han døde i Toscana og at han ble begravet på kirkegården i San Sebastiano. Videre mener man at hans levninger ble flyttet til en kirkekrypt i Porto Ercole midt på 50-tallet.

Trass i sitt turbulente og korte liv, har Caravaggio markert seg som en nyskapende og viktig kunstner – en kunstner som modellerte fram realistiske mennesker, og ikke bare typer.

Caravaggios kunst er spredt også utenfor Italia, men det finnes heldigvis flere «skattkamre» med hans kunst i Roma, både i kirker og gallerier.

Her er en oversikt over hvor du kan oppleve barokkens kanskje aller største maler:

(Klikk på bildene for å gjøre dem større. Klikk på adressen for å vise kart)

Du kan også gå inn på «I Caravaggios fotspor i Roma» og få en uførlig beskrivelse av hans malerier.

Caravaggio i kirker i Roma

Sant’Agostino
Piazza di Sant’Agostino 80

Caravaggio 3
Madonna di Loreto

 

 

 

 

 

San Luigi dei Francesi
Via Santa Giovanna D’Arco 5

Caravaggio 4
Matteus kallelse
Caravaggio 5
Evangelisten Matteus
Caravaggio 6
Matteus martyrium

 

 

 

 

 

Santa Maria del Popolo
Piazza del Popolo

Caravaggio 7
Peters korsfestelse
Caravaggio 8
Paulus omvendelse

 

 

 

 

 

Caravaggio i museer og gallerier i Roma

Galleria Borghese
Piazzale del Museo Borghese 5

Caravaggio 9
Madonna av Palafrenieri
Caravaggio 10
David med Goliats hode
Caravaggio 11
Den syke Bacchus

 

 

 

 

 

 

Galleria Doria Pamphilij
Piazza del Collegio Romano 2 (inngang fra Via del Corso)

Caravaggio 12

Caravaggio 13

Caravaggio 14

 

 

 

 

 

 

*) Caravaggio malte mange bilder av døperen Johannes, de to i hhv. Galleria Doria-Pamphilij og i Kapitolmuseene er identiske.

Kapitolmuseene
Piazza Campidoglio

Caravaggio 15
Spåkvinnen
Caravaggio 16
*) Døperen Johannes

 

 

 

 

 

Palazzo Barberini
Via delle Quattro Fontane 13  

Caravaggio 17
Narcissus
Caravaggio 18
Judith og Holofernes
Caravaggio 19
Fansiscus i bønn

 

 

 

 

 

Klikk her for å se en fullstendig oversikt over Caravaggios kunst i Roma.