Print Friendly, PDF & Email

Museo e galleria Borghese

Museo e galleria Borghese 1

 

 

 

 

 

Museo e galleria Borghese 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Borgheseparken, nærmere bestemt i Museo e galleria Borghese, henger flerere av Caravaggios malerier: «Madonna av Palafrenieri», «David med Goliats hode» og «Den syke Bacchus», «Gutt med fruktkurv», «Døperen Johannes» og «Pave Paul V».

Madonna av Palafenieri
Museo e galleria Borghese 3Maleriet er utført på oppdrag av den såkalte Palafenieri-konføderasjonen, pavelige brudgommer, som ble etablert i 1378, med ansvar for pavens staller i Vatikanet. Anna, Marias mor, som vi ser til høyre i bildet, er deres beskytter.

Det er malt i 1605 og var ment å skulle være altertavle i St. Annas kapell i Peterskirken. Der ble det imidlertid utstilt i en kort periode, før det ble flyttet til kirken, Sant’ Anna, rett i nærheten.

Kardinalene nektet å benytte Caravaggios maleri som altertavle i Peterskirken av flere grunner. De syntes blant annet at Jesus var malt for stor til at han kunne vises naken. De var dessuten klar over at det var den prostituerte Anna Bianchini som hadde stått modell. At han i tillegg malte Anna som en skrukkete gammel dame, ble ansett som direkte skandaløst.

Slangen kan tolkes som et bilde på Djevelen og motivet illustrerer derfor at Jesus, med hjelp av «Jomfruen», er i ferd med å knuse synden under sine føtter.

I 1613 ble bildet solgt til Borghese-familien for 100 scudi, og henger derfor i Museo e galleria Borghese.

David med Goliats hode
Museo e galleria Borghese 4Som med så mange andre temaer, malte Caravaggio flere versjoner av David og Goliat, enten helt identiske eller noe ulike.

Vi finner David og Goliat i Pradomuseet i Madrid (1599) og i Kunsthistoriche Museum i Wien (1607), i tillegg til det som henger i Museo e galleria Borghese. Disse tre er forskjellige.

Bildet i Borghesegalleriet er malt i 1610, under hans siste opphold i Napoli. Det viser ham selv i selvportrett som Goliat. Modellen for David skal visstnok være den samme som ble benyttet i bildene av «Johannes døperen».

Her er versjonene som henger i hhv. Madrid og Wien:

 

 

 

Den syke Bacchus
Museo e galleria Borghese 5Bildet har også titlene, «Den unge, syke Bacchus» og «Selvportrett som Bacchus».  Det er malt i 1593/94.

Det er som nevnt et selvportrett. Det hevdes at han på denne tiden, rett etter at han hadde flyttet fra Milano til Roma, var svært syk, og at han tilbragte et halvt år på sykehuset, Santa Maria della Consoliazone.

Det er flere teorier om årsaken til denne tilstanden. Noen mener det skyldes malaria, andre at det var en leversykdom.

Caravaggio malte også andre bilder med en kombinasjon av portrett og stilleben, som for eksempel, «Gutten med fruktkurv» (se neste) og «Gutt bitt av en firfirsle» (Firenze).

 

 

 

 

Gutt med fruktkurv
Museo e galleria Borghese 6Dette er også ett av Caravggios tidlige arbeider (1593) etter at han flyttet til Roma.

Modellen er 16 år gammel og fungerte som hans assistent. Han ble benyttet som modell i flere av hans arbeider.

Hans navn var Mario Minniti og ble en god venn av Caravaggio.

 

 

 

 

 

 

Døperen Johannes
Museo e galleria Borghese 7Døperen Johannes var ett av Caravaggios favorittmotiver og han malte ikke mindre en 8 bilder av ham.

To av dem like. Versjonen i Galleria Borghese er annerledes enn de to i hhv. Galleria Doria Pamphij og Kapitolmuseene.

Det er noe usikkert når dette er malt, men man antar at det er ca. 1610.

Det er sagt at bildet ble malt som en gave til Scipione Borghese, i bytte mot at han fikk benådning av pave Paul V, eller Camillo Borghese, som han opprinnelig het!

 

 

 

 

 

Pave Paul V
Museo e galleria Borghese 8Camillo Borgheses pontifikat varte fra 1605 til 1621.

Dette er den samme paven som i 1606, samme år som bildet ble malt, dømte Caravaggio til døden på grunn av drapet på Ranuccio Tommasoni.

Det var dessuten den samme paven som i 1610 benådet Caravaggio, som flyktet fra Roma og levde i landflyktighet til sin død samme år. Han døde uten å vite at paven hadde benådet ham.

 

Adresse:Galleria Borghese – Google Maps