Print Friendly, PDF & Email

Arkitektur i renessansen

Arkitektur i renessansen 1
Palazzo Farnese

Roma har mange flotte renessansebygg, som for eksempel Peterskirken og Palazzo Farnese. Kjennetegnet på renessansearkitekturen er balanse og harmoni.

Leone Battista Alberti (1404 – 1472), arkitekt og forfatter, som etter sin død fikk utgitt den første trykte bok om arkitektur (1485), har skrevet en læresetning om renessansearkitekturens skjønnhet: «Den rasjonelle integrasjon av proporsjoner for alle deler, der ingen ting kunne tas bort uten at helhetens harmoni ble ødelagt».

Det finnes en rekke renessansearkitekter som har satt sitt preg på Roma. De fleste av dem hadde til felles at de kom fra Firenze og områdene omkring. Antonio da Sangallo er en av de viktigste, ikke minst fordi han, og deretter Michelangelo, står ansvarlig for utformingen av Palazzo Farnese.

 

Arkitektur i renessansen 2
Via Giulia

Vi må heller ikke glemme Bramante. Han er av mange utpekt som den mest innflytelsesrike arkitekt i renessansens Roma. Hvis du er på Piazza Farnese, gå forbi palasset i retning Tiberen. Der støter du på Romas renessansegate nr. 1, Via Giulia, som nettopp Bramante skal ha mye av æren for å ha planlagt, og åpnet av pave Julius II.

Gaten er ca. 1 km. lang, med palasser og kirker på hver side.

Arkitektur i renessansen 3
Villa Farnesina

Broen over gaten var ment som starten på en privat forbindelse mellom Palazzo Farnese på den ene siden av Tiberen og Villa Farnesina på den andre siden. Prosjektet ble aldri fullført!

 

Villa Farnesina ble i sin tid bestilt av den meget velstående bankmannen Agostino Chigi fra Siena. Kjente arkitekter som Bramante, Sangallo og Peruzzi har vært involvert i utformingen av villaen på begynnelsen av 1500-tallet. I 1577 overtok Farneseslekten eiendommen, og derav navnet Villa Farnesina.

Villaen er verdt et besøk, ikke bare på grunn av sin arkitektur, men først og fremst på grunn av Rafaels vakre fresker, med kjente motiver som Galateas triumf og Amor og Psyke o Villa Farnesina.

 

 

En av de vakreste renessanseplassene i Roma er det Michelangelo som er opphavet til. Det er Piazza del Campidoglio på Kapitol.

Arkitektur i renessansen 4
Piazza del Campidoglio

Her ligger Romas rådhus, der for øvrig Romatraktaten ble undertegnet i 1957, samt Kapitolmuseene, som selvfølgelig er verdt et besøk, både for å se renessanse, men også gjenstander fra antikken.

 

Arkitektur i renessansen 5
Peterskirken

Når Michelangelo nevnes er det helt nødvendig å knytte ham til Peterskirken. Blant annet kuppelen er laget etter hans tegninger, men sluttført av arkitekten Domenico Fontana.

Det er flere arkitekter fra renessansen som har gitt verdens mest berømte kirke sitt preg. Vi kan i tillegg nevne Donato Bramante, som først fikk oppdraget og som tegnet Peterskirken som en gresk korskirke, med fire like store skip.

Senere beordret paven arkitektene til å forlenge skipet som vender mot Petersplassen, slik at det ble et latinsk kors.  Etter Bramante fulgte Jacopo Vignola og Giacomo della Porta. Også Rafael og Sangallo har vært ledere for arbeidene med kirken. Den som fikk i oppdrag å tegne fasaden, var Carlo Maderna. Peterskirken ble innviet av pave Urban VIII 18. november i 1626, på dagen 1300 år etter at den første Peterskirken ble innviet!. Men, ennå gjenstod mye arbeid, noe blant annet mesteren fra barokken, Giovanni Lorenzo Bernini, hadde stor innflytelse på. Peterskirken og plassen utenfor bærer tydelig preg av å ha blitt bygget over en periode som dekker både renessansen og tidlig barokk.

 

 

Les også om:

 

Les også om andre tidsepoker: