Print Friendly, PDF & Email

Den hellige Birgitta av Sverige

Den hellige Birgitta av Sverige 1Den hellige Birgitta, eller Birgitta av Vadstena, ble født i Uppsala i 1303 og døde i Roma i juli 1373. Da etterlot hun seg en egen orden, Birgittaordenen, og kloster som bærer hennes navn.

Hennes mor døde da hun var 10 år. Fire år etter, som 14-åring, ble hun giftet bort til Ulf Gudmarsson. Hun fikk åtte barn, fire sønner og fire døtre.

I 1335 ble hun overhoffmesterinne hos dronning Blanka av Namur, gift med kong Magnus II Eriksson. Birgitta følte et spesielt ansvar for deres religiøse liv, uten at det, så vidt vi vet, hadde noen særlig effekt.

I 1341/42 dro Birgitta og mannen Ulf på pilegrimsferd til Santiago de Compostella i Spania. Ulf døde i Alvastra cistercienserkloster i 1344, etter at de to hadde bestemt seg for å leve hver for seg. Dette ble et vendepunkt for Birgitta. Hun ga fra seg alt hun eide til sine barn, til noen fattige og til kirker, og ble i klosteret frem til 1346.

Den hellige Birgitta av Sverige 2Hun begynte å få åpenbaringer, eller visjoner. Disse fikk hun skrevet ned og oversatt til latin. Det ble til sammen ca. 700 av disse, som er samlet i 4 bøker. Hun hadde store planer om å stifte en orden og fikk, i samarbeid med Peter Olofsson fra Skänninge, laget et Maria-officium (tidebønner – liturgier). Med dette som runnlag laget hun en klosterregel (Regula Sancti Salvatoris), med den hellige Augustins regel som utgangspunkt.

I 1349 reiste hun til Roma for å få virkeliggjort sine drømmer om en egen orden. På dette tidspunktet var pavesetet i Avignon i Frankrike (1309 – 1377), og Birgitta var sammen med Katharina av Siena en sterk pådriver til at paven skulle flytte tilbake til Roma.

I 1999 ble hellige Birgitta, sammen med Katharina av Siena, opphøyd til skytshelgen for Europa.

Hun fikk godkjent sin orden av pave Urban V i 1370.
Birgittasøstrene er lett å gjenkjenne på gatene i Roma, i sine særegne nonnedrakter.

Den hellige Birgitta av Sverige 3Birgitta, datteren Katarina og noen andre i hennes følge fra Sverige leide seg inn hos  den velhavende, Francesca Papazuri, rett ved Palazzo Farnese. Det er her vi i dag finner Birgittaklosteret, et kloster der du forøvrig har full anledning til å leie deg inn, som et alternativ til losji i et vanlig hotell.

Du kan lese mer om Birgittasøstrene på birgitta.katolsk.no

< TILBAKE