Print Friendly, PDF & Email

Palazzo Barberini

Palazzo Barberini 1Familien Barberini er mest kjent på grunn av pave Urban VIII. Deres palass er nå omgjort til et museum og galleri, Galleria Nazionale d’Arte Antica. Her kan vi glede oss over tre av Caravaggios arbeider: «Narcissus», «Judith og Holofernes» og «Fransicus i  bønn».

Narcissus

Palazzo Barberini 2Caravaggio malte to bilder med tema fra gresk/romersk mytologi. Legenden om Narcisssus er det ene.

Bildet er malt mellom 1597 og 1599.

Legenden forteller historien om Narcissus, som ble forelsket i seg selv ved synet av sitt speilbilde.

Igjen ser vi hvordan Caravaggio får motivet til å «vokse ut av bildet» ved bruk av lys og skygge.

Som i mange av hans bilder, bruker han seg selv som modell. Dette er med andre ord et selvportrett. Så kan man jo spørre seg om motivet og ideen rett og slett er en selverkjennelse. Se nøye på speilbildet i vannet. Det er ikke identisk med den unge gutten, men et selvportrett av ham selv!

 

 

 

 

Judith og Holofernes

Palazzo Barberini 3I Det gamle testamentet fortelles historien om Judith og Holofernes

Caravaggio malte bildet i 1598.

For å forstå dette bildet, er det nødvendig å gi et kort resyme av historien.

Judith er, i likhet med Goliat, en heltinne som, med list, overvinner en som er mye sterkere. I dette tilfellet er det Nebukanesars general, Holofernes. Med sin hær angriper han byen Betylua i Judea.

Innbyggerne utfordrer Gud og gir Gud fem dager på å redde dem og byen. Edith, derimot, stoler på at Gud gir henne styrke, og med kvinnelig list og forførelse kom hun i posisjon til å ta livet av Holofernes. Hun skjærer hodet av hærføreren. Den eldre kvinnen til høyre er hennes tjener. Hun holder på en sekk som skal benyttes til «oppbevaring» av Holfernes avskårede hode.

Les mer om dette på Katolsk.no Det kristne håpet – 8. Judit: En modig kvinne gir folket håp — Den katolske kirke

Fransiscus i bønn

Palazzo Barberini 4Det er vanskelig å tidfeste når dette er malt. Dessuten er det vanskelig å skille originalen og senere kopier. Caravaggios malervenn Orazio Gentileschi hevdet å ha lånt ham en munkekappe mellom 1602 og 1604.

Dette er blitt tolket som bevis for at originalen må være fra dette tidspunktet. Andre hevder å ha funnet bevis på at det kan dateres til 1606, året da han på grunn av et drap måtte flykte fra Roma.

Samme bilde henger i Chiesa dei Cappuccini, i Via Veneto, på den andre siden av Piazza Barberini, sett i forhold til Palazzo Barberini.

Motivet, med den hellige Fransiscus, en fattig munk med hodeskalle og kors, var et viktig element i den katolske kirkes motreformasjon, i forsøket på å vinne tilbake «de frafalne».

 

Adresse: Via delle quattro fontane 13  Palazzo Barberini – Google Maps