Print Friendly, PDF & Email

Bertel Thorvaldsen

Bertel Thorvaldsen 1Dansk billedhugger
19. november 1770 – 24. mars 1844

Ikke mange skandinaver har den ære å ha en piazza i Roma oppkalt etter seg. Det har den danske billedhuggeren Bertel Thorvaldsen fått. Rett nord for Borgheseparken finner vi Piazza Thorvaldsen.

Thorvaldsen kom til Roma 8. mars i 1797, etter å ha mottatt et reisestipendium på 400 riksdaler årlig i 3 år. Inspirert av Goethe feiret han sin «Romerske fødselsdag» resten av sitt liv. Han tilbragte 40 år i Roma, fra 1797 til han, etter gjentatte oppfordringer, satte kursen mot Danmark i 1838.

I Roma bodde han i Via Sistina, mellom toppen av Spansketrappen og Piazza Barberini. Han hadde sitt atelier i stallene til Palazzo Barberini.

I den første tiden fikk han ikke utført mye, men sendte hjem til Danmark noen få verk. Georg Zoëga, en dansk arkeolog og numi

Bertel Thorvaldsen 2

smatiker, tok seg av den unge kunstneren til å begynne med. Ved siden av Zoëga var den danske maleren Asmus Jacob Carstens en viktig inspi

rator og som hadde stor betydning for Thorvaldsens utvikling. Det var en av Carstens komposisjoner som ga Thorvaldsen inspirasjon til å lage skulpturen, «Jason med det gyldne skind».

Etter hvert som reisestipendiet tok slutt, og Thorvaldsen hadde sparsommelig med inntektsgivende oppdrag, besluttet han å reise tilbake til Danmark.
Kofferten var pakket, men av en eller annen grunn ble det en dags utsettelse for avreise. Samme dag fikk han en bestilling av «Jason» fra den velstående engelskmannen Sir Thomas Hope. Thorvaldsen fikk et stort forskudd og kunne utsette hjemreisen på ubestemt tid.

Det hører med til historien at det skulle ta 25 år før Sir Thomas fikk sin «Jason».

Bertel Thorvaldsen 3Av andre store arbeider i Roma må nevnes gravmonumentet for pave Pius VII i Peterskirken, et verk kunstneren selv, etter sigende, ikke var helt fornøyd med.

Det må likevel ha blitt oppfattet som en stor ære for en protestant å få i oppdrag å lage gravmonumentet til en katolsk pave. Dette er det eneste kunstverk i Peterskirken som er skapt av en protestant.

Historien forteller at siden Thorvaldsen som protestant ikke fikk lov til å signere sitt verk, så skal han ha latt sitt eget portrett bli gjenspeilet i skulpturen. Ved et raskt blikk på monumentet så ser man at så ikke er tilfelle.

Noen mener derimot at det er stor portrettlikhet mellom paven og H.C. Andersen. At nevnte dikter skal ha sittet modell for Thorvaldsen skal heller ikke medføre riktighet!

Som nevnt flyttet Thorvaldsen tilbake til Danmark i 1838. I 1843 ble han syk.  I mars året etter var han i et middagsselskap sammen med flere av sine venner, bl.a. Oehlenschläger og H.C. Andersen. Her skal han ha sagt: «Nu kan jeg dø, når det skal være, for nu har Bindesbøll min grav færdig».

Etter middagen gikk han i teateret. Han inntok sin faste plass i parkett og hilste på de som satt rundt. Ikke lenge etter lukket han øynene og døde. Han ligger begravet i Vor Frue kirke i København.

< TILBAKE