Print Friendly, PDF & Email
Roma i middelalderen 1
Middelaldersk «campanile» i Santa Maria in Trastevere

 

Roma i middelalderen

Det som markerer overgangen fra antikken til middelalderen er i hovedsak det vestromerske rikets fall, folkevandringene fra øst og fremveksten av kristendommen over hele Europa.

Middelalderen kan i grove trekk deles inn i tre epoker:

Tidlig middelalder – fra 400-tallet til ca. år 1.000

Høymiddelalder – fra ca. år 1000 til godt inn på 1200-tallet

Senmiddelalder – fra slutten av 1200-tallet til inn på 1400-tallet

Middelalderen, særlig tidlig middelalder, var en definitiv nedgangstid i Roma. Barbarene fra nord la det meste av byen i ruiner. De menneskelige ødeleggelsene, kombinert med at elven Tiber stadig gikk over sine bredder, reduserte den tidligere millionbyen til et tilholdssted for et få tusentalls innbyggere. Nå var kunsten å overleve viktigere enn alt annet.

Her finner du mer om de viktigste kunstartene fra middelalderen som du kan se i Roma:

Roma var ikke lenger et ledende sentrum for kunst og kultur. Det skulle ta mange hundre år før Roma igjen spilte en toneangivende rolle i denne sammenheng.

Etter Vestromerrikets fall utviklet det seg et skarpt skille mellom det keriserstyrte Konstantinopel og pavedømmet i Roma. Keiseren i øst mente han var Guds stedfortreder på jorden. Kirken ble derfor en form for statskirke. I Roma derimot, hadde ikke Paven noe statsapparat og han måtte søke allianser der dette var mulig og hensiktsmessig. Spesielt i tidlig middelalder var paven svært avhengig av verdslige makter.

Etter hvert som kristendommen vokste oppsto det rivalisering mellom paven og de verdslige makter. Paven kjempet derfor også for politisk innflytelse, både gjennom alliansebygging og ved å få folket med seg på kirkens side. Kirkebygging var et viktig maktsymbol, både åndelig og politisk.

Det som preger kunst fra Romas middelalder er derfor først og fremst kirkelig arkitektur og innvendig dekorasjon, som oftest i form av mosaikkarbeider.

Les også om andre tidsepoker:

Gå i disse kirkene forå se middelalderkunst:

St. Clemente i http://www.basilicasanclemente.com/

Santa Maria in Trastevere http://romanchurches.wikia.com/wiki/Santa_Maria_in_Trastevere

SS Cosma e Damiano  http://romanchurches.wikia.com/wiki/Santi_Cosma_e_Damiano