Print Friendly, PDF & Email

Trajan

Trajan 1Imperator Caesar Divi Nervae Filius Nerva Traianus Germanicus Augustus, født Marcus Ulpius Nerva Traianus Germanicus, 18. september 53 og død 9. august 117.

Keiser fra 27. januar 98 til 7. august 117. Trajan tilhørte det Nervan-Antoninske dynasti, som adoptivsønn til hans forgjenger, Nerva.

 

Trajan regnes som en av Romerrikets største keisere. Han vokste opp i Spania og var den første keiser som kom fra en av provinsene. Trajan fortsatte i samme politiske retning som Nerva. Han var rettferdig og en klok og human leder. Blant annet var han opptatt av å støtte de vanskeligstilte i Romerriket økonomisk. Han var handlekraftig og hadde stor gjennomføringsevne.

 

I 106 sluttførte han invasjonen av Dacia, som nå utgjør det meste av Romania. Bare det at landet heter Romania forteller mye av historien. I tillegg har det Romanske folk et språk som tydelig har sitt utspring i latin.

Trajan 2
Under Trajan var Romerriket på sitt største

Etter å ha beseiret kong Decebalus av Dacia, dro han østover mot Parthia. Han la bl.a. Babylonia og Mesopotamia under seg. Under Trajan var Romerriket på sitt aller største i utstrekning.

Trajan 3
Trajansøylen

Trajansøylen, som ble reist på Trajans Forum i 113, er reist til minne om seieren i Dacia og relieffene forteller historien om denne invasjonen. Søylen er ca. 30 meter høy og har en diameter på 4 meter.

Da Trajan døde ble hans aske lagt i en urne i sokkelen. Søylen består av 17 enheter som er satt oppå hverandre. Relieffet er til sammen ca. 200 meter langt der det snor seg rundt søylen, og inneholder ikke mindre enn rundt 2.500 figurer. Innvendig er søylen hul, med en trapp som fører til toppen. Opprinnelig var det en statue av Trajan selv som sto på toppen, men da pavene overtok styringen i Roma var det Peter som overtok denne hedersplassen, med blikket vendt mot Peterskirken. Dette skjedde i 1587 under pave Sixtus V’s pontifikat.

  

 

Trajan 4
Trajans Forum

Trajans Forum, som ligger vis a vis Forum Romanum, på den andre siden av Via dei Fori Imperiali, var enormt. Det var 300 meter langt og 150 meter bredt og rommet hele rikets felles administrasjon og andre offentlige, rettslige og monetære funksjoner. I skråningen opp mot Esquilinhøyden bygde Trajan et stort anlegg for handel. Denne delen var bygget i teglstein og mye av dette er i de senere år gravet frem. Trajan benyttet rikets kanskje fremste arkitekt på den tiden, Apollodorus fra Damaskus, til mange av sine byggearbeider.

I de senere år har det dessuten blitt reist spørsmål om det ikke var Trajan som begynte gjenoppbyggingen av Agrippas tempel, Pantheon. (Les mer om Pantheon under keiser Hadrian.)

Etter erobringen av Mesopotamia i 117 satt han kursen mot Roma. Han ble syk underveis og døde på Cecilia den 8. august, nær 65 år gammel, etter å ha regjert i ca. 20 av dem.

Dagen etter ble hans adoptivsønn, Hadrian, utpekt til hans etterfølger.

Når det etter Trajan kom nye keisere på tronen ble det sagt: “Felicior Augusto, melior Traiano” som betyr “Måtte han bli enda lykkeligere enn Augustus, og enda bedre enn Trajan”.

Forgjenger

Nerva

Trajan 5

Trajan

98 – 117

Trajan 6

Arvtaker

Hadrian

Trajan 7