Print Friendly, PDF & Email

Chiesa San Luigi dei Francesi

Chiesa San Luigi dei Francesi 1Bildene med «triologien om Matteus» befinner seg i Contarelli kapellet, innerst til venstre for hovedalteret. Kirken er viet den helligkårede franske kongen, Ludvig 9. Den ble påbegynt i 1518 og sto ferdig i 1527.

Kong Ludvig 9 av Frankrike (1214/1215 – 1270) var svært religiøs og levde et asketisk liv. Han hadde lange bønnestunder hver morgen. Dessuten var han en lidenskapelig relikviesamler og brukte store deler av landets formue på denne «hobbyen». Hans to korstog ble katastrofale.  Det siste endte med at han døde av pest i Tunis i 1270.

En del av innvollene ble gravlagt i Tunis, andre legemsdeler befinner seg i kirken Monreale i Palermo. Han har imidlertid sitt gravsted blant andre kongelige i Saint-Denise i Frankrike.

Triologien var Caravaggios første store offentlige arbeider. Formatet var større enn han tidligere hadde arbeidet med, noe som voldte ham en del problemer. Dette resulterte blant annet i at deler av Matteus martyrium er full av overmalinger.

Matteus kallelse

Chiesa San Luigi dei Francesi 2På bildet ser vi muligens Matteus som nummer 3 fra venstre, pekende på seg selv, som om han sier, «Er det meg du mener?». Han retter spørsmålet til mannen helt til høyre. Det er Jesus, med Peter ved sin side, også forsiktig «medpekende».

Pave Frans mener imidlertid at det er den yngre personen helt til venstre som er Matteus, og at han som peker retter fingeren i retning ham.

Se nøye på hånden til Jesus. Det er noe kjent med denne, malt av en annen kjent kunstner som opererte i Roma, nemlig Michelangelo. Det er mulig at det er en tilfeldighet, men hånden har en stilling som er temmelig lik Adams hånd, der han strekker den ut mot Gud i taket i det Sixtinske kapell, bare speilvendt.

Igjen ser vi Caravaggios bruk av clair-obscur-teknikken, med bruk av lys og skygge.

Vinduet over kan oppfattes som et kors, «i dialog med» bildet på kapellets høyre vegg, Matteus martyrium.

Professor Thomas Thiis-Evensen skiver i boken, «Roma – 7 vandringer», at Caravaggio lar soldatene se i retning Jesus, men forbi ham, i den mening at det er bare dem som ser og tror som oppfatter «Frelseren».

 

Evangelisten
Chiesa San Luigi dei Francesi 3Bildet i midten illustrerer Matteus mens han skriver evangeliet. Over ham ser vi en engel. Ordet engel kommer fra det greske «angelos», som betyr «budbærer». Evangelium kommer også fra gresk, «euangelion», som betyr «godt budskap».

Det er jo nettopp dette Caravaggios bilde forteller. Engelen bærer Guds gode budskap til Matteus, som noterer det ned.

Legg merke til hendene til engelen. Det viser tydelig at han gir Matteus beskjed om hva han skal formidle.

Vi ser en meget engasjert Matteus, som tar imot budskapet og får det ned på prent.

Det opprinnelige utkastet av «Evanglisten Matteus» ble refusert av Romas presteskap. Det oppfylte etter deres mening ikke det kravet til verdighet i forholdet til den helgenkårede Matteus.

For det første så han ut som en fattig bonde og var langt fra guddommelig. Dessuten hadde han malt en engel, som ved sin intime nærværelse, ble oppfattet som den som egentlig skrev evangeliet.

Det verste var imidlertid Matteus’ skitne ben. En helgen kunne da ikke sitte og skrive det hellige evangelium med skitne ben!  Dessuten pekte de mot alteret, og prestene kunne ikke akseptere et det ble rettet skitne føtter mot dem da de utførte sine hellige handlinger ved alteret.

Dessverre eksisterer ikke dette bildet lenger. Det forsvant under 2. verdenskrig, og ble sannsynligvis brent i Berlin.

Matteus martyrium

Det mest dramatiske bildet finner vi på kapellets høyre vegg. Her ser vi Matteus liggeChiesa San Luigi dei Francesi 4nde, med drapsmannen stående over seg, klar til å sette sverdet i evangelistens bryst.

Foranledningen for drapet skal være en beordring fra kongen av Etiopia. Han var forelsket i sin niese, Ifgenia, og ble irettesatt for dette av Matteus. Hun var nonne og derfor Kristi brud.

Dette skal ha skjedd under en gudstjeneste ved alteret i hans egen kirke i Alexandria i Egypt, der han skal ha fungert som biskop. Til høyre ser vi en forskrekket korgutt, som forsøker å flykte unna. Bakerst titter et skjeggete ansikt fram. Det er et selvportrett av Caravaggio.

Øverst strekker en engel, liggende på en sky, et palmeblad ned, som om han forsøker å få Matteus til å gripe om bladet for å bli heist opp. Drapsmannen forsøker imidlertid å forhindre dette ved å ta tak i Matteus håndledd. Det er med andre ord et uttrykk for kampen mellom gode og onde krefter.

De øvrige i bildet antas å være deltakere som overvar gudstjenesten.

 

Adresse: Piazza di S. Luigi de’ Francesi

Piazza di S. Luigi de’ Francesi – Google Maps