Print Friendly, PDF & Email

Colosseum

Billetter til Colosseum: se nedenfor!

Colosseum 1Colosseum ruver i landskapet i Roma. Det er imidlertid ikke arenaens størrelse som er opphavet til navnet. Dette navnet fikk arenaen på 700-tallet. Den selsomme æren for dette er etter all sannsynlighet den 40 meter høye kolosstatuen som Nero fikk reist av seg selv lenge før Colosseum var påtenkt. Hvor stor denne forgylte bronsestatuen var, får du et inntrykk av ved å se foten som du finner rett på utsiden.

Det var keiser Vespasian som tok initiativ til å bygge Colosseum. Byggearbeidene tok til i år 72. Han fikk bygget 3 etasjer før han døde i 79 e.kr. Hans sønn, Titus, bygget den 4 og det hele sto ferdig i 80 e.kr. Domitian, Titus yngre bror fortsatte byggingen etter at Titus døde i 81. Han skal etter sigende ha bygget kjelleren under arenaen, med avlukker for dyr og mennesker, og heisanordninger for å frakte “ofrene” opp til kampene.

Opprinnelig het arenaen Amphitheatrum Flavium”, fordi Vespasian tilhørte det flaviske dynasti.

 

Unngå kø – forhåndsbestill billetter! Du kan benytte disse tre alternativene for å forhåndsbestille:

Colosseum ticket Office
Rome Museum
GetYourGudie/VIP-gå forbi køen ‘)

‘) Noe dyrere enn de andre, men her får du hjelp av lokalkjente

Et fjerde alternativ er å kjøpe billett til Palatin, Forum Romanum og Colosseum ved inngangen til Palatinhøyden. Her er det som regel betydelig mindre kø enn ved Colosseum. Inngangen er i Via San Gregorio, på bortsiden av Colosseum.

 

Colosseum 2

Ca. 50.000 tilskuere kunne få plass – og alle hadde billett! Billetten, som var en trebrikke, anviste hvor på tribunen den enkelte hadde sin plass, avhengig av rang. Keiseren og hans familie hadde selvfølgelig de beste plassene. Deretter fulgte Vestalinner og senatorer. Kvinner i sin alminnelighet måtte ta til takke med øverste benkerad, der de befant seg sammen med menn lavest nede på rangstigen i det romerske hierarki.

Den privilegerte overklasse satt behagelig på marmorbenker, mens allmuen satt som sild i tønne. Det sies at hver person hadde 40 cm benkeplass til rådighet og 70 cm til bena. Dagens charterfly er med andre ord luksus i forhold!

Colosseum har enorme dimensjoner. Den ellipseformede bygningen er188 meter lang, 156 meter bred og 48 meter høy. Med sine 80 innganger kunne arenaen tømmes for sine 50.000 tilskuere i løpet av ett kvarter!

Da den sto ferdig var det en vakker bygning i marmor. Søylene i arkadene i 1. etasje er doriske. I 2. etasje er det joniske søyler og i 3. korintiske. I den øverste etasjen, som Titus bygde, er søylene såkalt kompositt, dvs. at de er utformet som en kombinasjon av jonisk og korintisk. I arkadeåpningene sto statuer av guder og keisere.

Solen kunne være ubarmhjertig. Derfor ble det laget et arrangement med enorme seil som kunne trekkes over arenaen.

 

Innvielsen av arenaen varte i 100 dager. 5000 (noen sier at det var enda flere) ville dyr fra ulike steder i det romerske riket fikk sitt endelikt her i løpet av disse “festdagene”.

Colosseum 3Gladiatorkampene ble avskaffet i 405 e.kr., og etter den tid mistet Colosseum sin betydning som underholdningsarena. Under middelalderen lå den mer eller mindre brakk. Mye av bygningen ble ødelagt under et jordskjelv i 1349.

 

Deretter ble den brukt som steinbrudd i noen hundre år og mye travertin er flyttet fra Colosseum for å bli til kirker og palasser rundt om i byen.

 

Colosseum 4Ikke før i 1749 tok denne virksomheten slutt. Pave Benedikt XIV sørget for at Colosseum nå er et hellig område med begrunnelsen at dette var et sted hvor tidlige kristne hadde lidt martyrdøden, ikke som gladiatorer, mens som forsvarsløse mennesker i kamp med løver og tigere.

Det sies at hvis Colosseum faller, går verden under. Nå har bygningen stått der i et par tusen år. Arkitekter og entreprenører i det første århundre ser ut til å ha gjort det godt stykke arbeid. Kanskje det er dem vi skal takke for at verden fortsatt består?