Print Friendly, PDF & Email

Vespasian

Vespasian 1Imperator Vespasianus Caesar Augustus, født Titus Flavius Vespasianus, den 17. november i år 9, død 23. juni 79.

Keiser fra 1. juli 69 til 23. juni 79, og den første av tre keisere i det Flaviske dynasti.

Flavius Vespasianus var sønn av en velhavende bankier og skatteoppkrever. Han skapte seg en karriere i styrkene under Claudius og hadde en sentral rolle som kommandør for 2. legion under invasjonen av Britannia i år 43.

Fullt så bra gikk det ikke under Neros regime noen år senere. Det hevdes at han under en av Neros «kunstneriske opptredener» skal ha sovnet og at  hans høylytte snorking “akkompagnerte” keiserens lyrespill. Heldigvis for den nå tilårskomne general, straffet ikke Nero denne åpenbare mangel på kunstinteresse med annet enn forvisning til Hellas. Der tilbragte Vespasian rolige dager som birøkter!

Vespasian 2
Klikk for å få større kart

 57 år gammel ble han i år 66 tilkalt av Nero som øverstkommanderende for å slå ned jødeopprøret i Judea. Mens han var i Judea oppsto som kjent uroligheter i Roma, noe som førte til Neros selvmord og påfølgende borgerkriger, med Galba, Otho og Vitellius kortvarig ved makten.

Legionene i Judea ønsket deres hærfører Vespasian som keiser. De fikk støtte fra Syria, Egypt og Pannonia. Pannonia utgjorde det som i dag er Østerrike, Ungarn og flere av landene på Balkan. Vespasian gikk mot Roma og i oktober 69 ble det utkjempte et slag mot Vitellius styrker ved Bedriacum. Vespasian gjensto som seierherre. Da hæren ankommer Roma 20. desember, tas Vitellius til fange. Han blir torturert, drept og kastet i Tiberen.

Caligula, og ikke minst Nero, førte Roma inn i en meget vanskelig økonomisk situasjon, med et enormt sløseri og tyngende skatter. Vespasian iverksatte flere tiltak som førte til at økonomien kom på fote igjen. Han innførte nye former for skattlegging.  Sønnen Titus skal ha kritisert ham for å legge skatt på bruk av offentlige toaletter. Da skal den humoristiske keiser ha svart: “Penger lukter ikke!” 

Vespasian 3
Colosseum og Neros kolosstatue

 

Vespasian rev Neros gylne hus, som hadde kostet folket dyrt. Isteden begynte han byggingen av et enormt amfiteater, Colosseum, med plass til over 50.000 tilskuere. Helt ferdig sto ikke Colosseum før hans sønn Titus overtok keisertronen.

Vespasian døde 70 år gammel og etterlot seg to sønner, Titus og Dometian – Titus ble den første av de to brødrene som overtok tronen.

Vespasian ble en god keiser, selv om hans styresett og metoder nok ville føre til en viss oppstuss i dagens samfunn. Han var praktisk og rasjonell i sin tankegang og ledet slik at det oppsto orden og stabilitet.  De som forstyrret dette bildet, eller grupper som kunne bli en trussel mot rikets maktposisjon, ble straffet hardt. Dette er hans håndtering av jødeopprøret et synlig eksempel på. Til skrekk og advarsel lot han 6.000 av opprørerne korsfeste langs veien inn mot Roma!

I motsetning til det som ellers var vanlig for keisere, døde Vespasian på grunn av sykdom. På dødsleiet bemerket han seg med sin humoristiske sans. Flere keisere før ham mente at de ble guddommeliggjort ved sin død. Da Vespasian skjønte at nå nærmet døden seg, forlangte han at de tilstedeværende skulle hjelpe ham med å reise ham opp, slik at han som en god soldat kunne dø stående. Så, på det aller siste skal han ha sagt: “Jeg merker at jeg holder ved å bli en gud!”

Som allerede nevnt, er det hans sønn, Titus, som overtar tronen.

 

Forgjengere

Galba – Otho – Vitellius

Vespasian 4

Vespasian

69 – 79

Vespasian 5

Arvtaker

Titus

Vespasian 6