Print Friendly, PDF & Email

Antoninus Pius

Antoninus Pius 1Imperator Caesar Titus Aelius Hadrianus Antoninus Augustus, født Titus Aurelius Fulvius Boionius Arrius Antoninus, 19. september 86 og død 7. mars 161.

Keiser fra 10. juli 138 til 7. mars 161. Antoninus Pius var den fjerde keiser i det Nerva-Antoninske dynasti.

Antoninus Pius regnes som den 5. og siste i rekken av gode keisere. Han var allerede relativt gammel da ha overtok tronen, bare 10 år yngre enn sin forgjenger, Hadrian. Likevel skulle hans regjeringstid strekke seg over hele 23 år. Til tross for den lange regjeringstiden, er ikke Antonius Pius særlig fremtredende i historien, sett i forhold til mange andre keisere med betydelig kortere tid på tronen. Dette skyldes at han, i motsetning til Hadrian og en del andre tidligere keisere, var beskjeden og holdt en lav profil. Han var en vennlig og lite kontroversiell person. Derfor skaffet han seg få fiender.

Antoninus Pius 2
Antonunus mur

Antoninus styrte riket etter strenge økonomiske retningslinjer, reduserte byggevirksomheten og kuttet ned på offentlig luksusforbruk. Tilnavnet Pius, den fromme, var det Senatet som tildelte ham for hans iherdighet i å sørge for at hans adoptivfar Hadrian ble guddommeliggjort.

Av militære bragder er han kjent for å ha utvidet grensene nordover i Britannia og bygde en ny forsvarsmur 160 kilometer nord for Hadrians mur.

Antoninus Pius fikk bygget et tempel til sin adoptivfars minne. Hadrians tempel ser vi fremdeles restene av på Piazza di Pietra, bare et steinkast fra Pantheon. Tempelet huser i dag Romas børs.

Antoninus Pius 3
Antoninus og Faustinas tempel på Forum Romanum

I 141 fikk Antonius bygget et tempel på Forum Romanum til minne om sin avdøde hustru, Faustina. Han var noe så uvanlig på den tiden som forelsket i sin kone! Da han selv døde i 161 ble tempelet viet til dem begge, og Senatet sørget for inskripsjonen, “Divo Antonino et Divae Faustinae Ex SC”, som betyr “Til den guddommelige Antoninus og til den guddommelige Faustina ved et dekret fra Senatet”.

Restene av tempelet består først og fremst av 10 korintiske søyler, hver av dem 17 meter høye, hugget i ett stykke. Tempelet ble omgjort til kirke allerede i det 7. århundre. Nåværende kirke, som er bygget inn i ruinene av tempelet, ble bygget temmelig nøyaktig 1000 år senere.

Hadrian hadde anbefalt Antoninus Pius til å adoptere den unge og lovende Marcus Aurelius. Som om det ikke skulle være nok, ble han dessuten overtalt til å adoptere Lucius Verus. Dermed hadde Antoninus to arvinger til tronen. Marcus Aurelius styrte riket sammen med sin adoptivfar, som begynte å få svært dårlig helse. Marcus Aurelius var rede til å overta da Antoninus Pius døde den 7. mars i 161. Han kom imidlertid ikke til å styre alene, siden også Lucius Verus også var utpekt til å overta tronen.

Forgjenger

Hadrian

Antoninus Pius 4

Antoninus Pius

138 – 161

Antoninus Pius 5

Arvtaker

Marcus Aurelius

Antoninus Pius 6