Print Friendly, PDF & Email

Ara Pacis

Ara Pacis 1Museet, Ara Pacis Augustae, åpnet i moderne lokaler i 2006.

Dette fredsalteret ble bygget til keiser Augustus ære etter å ha vunnet freden i Europa og fått slutt på borgerkrigene. Alteret var en gave fra det romerske senat og sto ferdig i år 9 f.Kr.

Foruten selve alteret er det også en kopi av Marsmarken, der du kan se hvordan dette området så ut for ca. 2000 år siden.

Obelisken i modellen er den du nå finner på Piazza Montecitorio, og som var en del av et gedigent solur.

Det er svært delte meninger om den amerikanske arkitekten Richard Meiers løsning på museets form.

 

Ara Pacis 2Alteret er bygget i marmor og inneholder relieffer som blant annet forteller om Roma og Romerrikets historie, med Vergils myte om Aenas og Romulus.

Vi kan også se prosesjoner der Augustus med den keiserlige familie er på vei til ofring.

 

Tilbake til «Fra Pantheon til Tempio bar».