Print Friendly, PDF & Email

Renessansen i Roma

Renessansen i Roma 1
Rafaels "Skolen i Aten" i Vatikanmuseet

 

Renessanse betyr gjenfødelse og henspeiler på den åndelige oppvåkning som fant sted på 1300-tallet og som markerte slutten på middelalderen.  I tusen år hadde kirken styrt Europa. Nye strømninger og annen fordeling av makt og rikdom førte til at kirken fikk mindre innflytelse. Nord-Italia, med Firenze, ble et kraftsentrum.

Roma begynte å våkne til liv etter pavens eksil i Avignon (1309 – 1377), men middelalderen hang lenger igjen her enn lenger nord. Det var først på 1500-tallet at renessansen virkelig satt sitt preg her, takket være paver som “importerte” de store renessansekunstnerne hit for å stå i deres tjeneste. Mange av disse var multikunstnere og har preget Roma både med arkitektur, skulptur og malerkunst. 

 

Les mer om kunsten i Roma i renessansen:

→ Les mer om renessansen – hvor og hvordan epoken oppsto!

 

Les også om andre tidsepoker: