Print Friendly, PDF & Email

Galleria Borghese

Galleria e Museo Borghese rommer kunst av ypperste klasse i to etasjer. Kardinal Scipione Borghese var en ivrig kunstsamler.

Galleria e Museo Borghese har, foruten vakre skulpturer av Bernini, bilder av bl.a. Caravaggio, to malerier av Rafael. Scipione Borghese var raus nok til å la folk flest få tilgang til samlingene, men det var ikke alltid han tilegnet seg kunsten på hederlig vis!

Kristi gravleggelse
Galleria Borghese 1På Italiensk heter bildet, «La Deposizione di Cristo». Det var Atalanta Baglioni, en adelskvinne i Perugia, som bestilte bildet, etter at hennes sønn, Grifonetto, hadde blitt drept. Bildet ble brukt som altertavle i familiekapellet i San Franscesco al Prato. Rafael holdt på med dette bildet i to år, og det var det siste han malte i Perugia.

Grunnen til at bildet nå henger i Galleria Borghese er at det i 1608 ble «stjålet» av noen arbeidere som hadde oppdrag for Scipione Borghese, nevøen til paven Paul V. Paven utstedte et såkalt «motu proprio», dvs. et pavelig dekret som gjør en handling gyldig, selv om den er i strid med gjeldende lover. Folk i Perugia ble rasende. Som plaster på såret bestilte paven to kopier av maleriet, malt av andre kunstnere. Disse befinner seg fremdeles i Perugia.

Ikke nok med at originalen ble stjålet. I 1797 ble altertavlen konfiskert av franskmennene og utstilt i Louvre i Paris. Den ble returnert til Galleria Borghese i 1815. Sokkelen til altertavlen, predellaen, befinner seg i Vatikanmuseene.

Rafael arbeidet en tid sammen med kunstneren, Pietro Perugino. Rafael benyttet et av hans bilder, Pieta, som modell til altertavlen.

Vi ser korsene på Golgata øverst til høyre, og skimter grotten hvor Jesus ble lagt til venstre. Den unge mannen til høyre, som holder Jesu ben, tror man er den drepte sønnen, Griffonetto. De to andre som bærer, er Johannes og Nikodemus. Maria Magdalena holder Jesu hånd. Til høyre ser vi en fortvilet Jomfru Maria, som blir trøstet av to tilstedeværende kvinner.

Ung kvinne med en enhjørning
Galleria Borghese 2Dette maleriet var opprinnelig malt på et panel, men ble i 1934 overført til lerret.

Da de holdt på med restaureringsarbeidet ble det oppdaget at deler av maleriet var overmalt av en ukjent maler på midten av 1600-tallet. Overmalingen ble fjernet.

Det var ikke før under restaureringsarbeidet man oppdaget at det var Rafael som hadde malt bildet.
Man trodde det var martyren Sankt Katarina av Alexandria som var avbildet, malt av Pietro Perugino.

Enhjørningen er et tegn på kyskhet. Ved bruk av radiografi ble man i 1959 oppmerksom på en hund som var malt under enhjørningen. Hunden var et symbol for ekteskapelig troskap. Hunden fungerte som skisse for enhjørningen.

 

 

Portrett av en mann
Galleria Borghese 3Bildet er malt tidlig i Rafaels karriere (1503-04), og det kan se ut til å ha blitt malt under påvirkning av den noe eldre og erfarne malervennen, Perugino.

Det er usikkert hvem Rafael har portrettert. Noen hevder at det kan være hertugen av Urbino, Francesco Maria della Rovere, som han ett år senere, i 1505, malte med tittelen, «Ung mann med eple». Det henger i Ufizzipalasset i Firenze.i

Eller det kan være dikteren, sangeren og musikeren Serafino degli Aquilani.