Print Friendly, PDF & Email

Ponte Sant’Angelo og og Jesu lidelseshistorie

Ponte Sant’Angelo og og Jesu lidelseshistorie 1Etter å ha flanert i Via dei Coronari skal vi nå over den trafikkerte gaten, Lungotevere Tor di Nona. Til venstre skimter vi Englebroen, med Peter og Paulus, som ønsker oss velkommen.
Peter holder nøklene til himmelriket i sin hånd, mens Paulus står der med en bok og sverdet han ble halshugget med.

Men det er ikke disse to helgener som er broens store attraksjoner. Det er Berninis engler, som forteller Jesu lidelseshistorie på vei til Golgata.

 

 

 

 

Den første broen på dette stedet kom i år 134 og førte over til Hadrians mausoleum, det som nå heter Castel Sant’ Angelo, eller Engleborgen.

Ponte Sant’Angelo og og Jesu lidelseshistorie 2Dette var etter hvert den mest benyttede bro for pilegrimer å komme over til Peterskirken, og den fikk navnet Pons Sancti Petri.

Under feiringen av jubelåret i 1450 var det så stor trengsel av pilegrimer på vei over broen at flere falt i vannet og 200 druknet. Nå går det heldigvis mye roligere for seg!

I renessansen var det ikke bare pilegrimer som «befolket» broen. Den ble brukt til å fremvise likene av henrettede personer – til skrekk og advarsel!

Broen ble totalt renovert på 1600-tallet. Det var den kjente kunstneren Gian Lorenzo Bernini som i 1669 fikk i oppdrag av pave Clement IX å igangsatte arbeidet med renoveringen, og som ble til en bro med 10 engler som, ved at de holder ulike gjenstander, foreller Jesu lidelseshistorie.

Ponte Sant’Angelo og og Jesu lidelseshistorie 3Dette var ett av Berninis siste store prosjekter. Selv laget han bare to engler, den ene med inskripsjonen INRI, den andre med tornekronen. Paven syntes disse var så vakre at han fikk dem plassert i kirken Sant’Andrea in Fratte, oppe i nærheten av Spansketrappen. Englene på broen er laget av Berninis elever.

Ting å se på veien
Det er de 10 englene og inskripsjonene som skal stå i fokus når du går over Ponte Sant’Angelo, på vei mot Castel Sant’Angelo. Med ulike gjenstander og innskrifter på soklene forteller Bernini historien om Jesu lidelse på veien mot Golgata.