Print Friendly, PDF & Email

J.C. Dahl

J.C. Dahl 1Norsk kunstmaler
24. februar 1788 – 14. oktober 1857

Vår kjente landskapsmaler, Johan Christian Claussen Dahl, hentet mye inspirasjon i sitt opphold i Roma. Han reiste til Roma i februar 1821. Den allerede nevnte billedhugger, Bertel Thorvaldsen, kjøpte til sammen 13 av J.C. Dahls arbeider

Hans arbeider besto ikke bare av motiver fra byen, men også med motiver fra Napoligolfen og norske fjellandskap. J.C. Dahl er av mange blitt betraktet som det norske maleriets far.

Malerier med motiver fra Roma er «Petersplassen», som henger i Thorvaldsens museum i København, «Villa Borghese» i Rasmus Meyers Samlinger, og Villa Malta, som vi finner i Nasjonalgalleriet.

 

 J.C. Dahl 2J.C. Dahl likte å male i store formater. I 20-årene følte han seg tvunget til å male bilder i små formater for å kunne selge, som for eksempel maleriet, Villa Malta, som bare måler ca. 38 x 34 cm.

Han skal ha beklaget seg over dette ved å si, “thi man fordærver sig saa let ved idelig Smaating”.

J.C. Dahls opphold i Roma var kortvarig. Allerede samme år som han kom, reiste han tilbake til Norge.

Likevel har hans opphold her utvilsomt vært til stor inspirasjon for hans videre virke som billedkunstner.

 

< TILBAKE