Print Friendly, PDF & Email

Relieffer i antikken

Relieffer i antikken 1
Relieff på sarkofag

 

Relieffet er en ofte benyttet kunstform i antikken og er å finne blant annet i templer og på sarkofager, søyler, triumfbuer og altere. I en tid der de færreste kunne lese og skrive, var mye av det vi i dag kaller kunst en måte den herskende elite benyttet for å kommunisere sitt budskap til massene.

Relieffene var i det alt vesentlige en politisk uttrykksform og ble benyttet til å formidle seiere og historiske hendelser. Relieffet på denne sarkofagen fra ca. 250 e.kr. viser en kampscene fra krigene mot germanerne. Denne sarkofagen står i Palazzo Altemps ved Piazza di Sant’Apollinare, rett nord for Piazza Navona.

Relieffet som kunstart og historieforteller finner du også på Trajansøylen og på Marcus Aurelius søylen. Disse har også krig som tema. Ara Pacis, derimot, som ligger rett ved Augustus Mausoleum, har et religiøst tema, der keiser Augustus leder an i en prosesjon til ære for freden i det romerske riket.

Les også om:

Les også om andre tidsepoker: