Print Friendly, PDF & Email

Augustus mausoleum

Augustus mausoleum 1Flere medlemmer av det Julio-Claudiske dynastiet er gravlagt i mausoleet. Også flere keisere utenfor slekten har hatt sitt siste hvilested her.

Mausoleet ble påbegynt allerede i år 29 f.Kr., og Augustus er ikke den første som ble gravlagt her. Også etter at han selv ble stedt til hvile her i år 14, ble flere gravlagt i mausoleet.

Keiser Nero, derimot, var så upopulær at han fikk ikke plass sammen med slekten. Hans aske ble spredt ut der kirken Santa Maria del Popolo står nå.

Legenden forteller at Augustus ga ordre om at det skulle helles en bøtte med jord fra hver provins i imperiet, slik at han kunne hvile på jord fra hele sitt rike.

I middelalderen var mausoleet helt gjengrodd. På 1100-tallet var det i hendene på den rike Colonnaklanen, som brukte det som et forsvarsverk. De ble jaget fra området og gjennom renessansen var det på flere hender. Det ble blant annet benyttet som hage. På 1700-tallet ble det omgjort til tyrefekterarena, for deretter å bli brukt som sirkus!

Skandinavisk forening holdt til i Palazzo Correa fra 1860 til 1886. Palasset var bygget helt inn til murene på mausoleet. Det ble revet av Mussolini på 30-tallet.

Kunsthistorikeren Lorentz Dietrichson har i sine memoarer, «Svundne tider», skrevet om sitt første møte med Ibsen mens foreningen fremdeles var i Palazzo Correa ved Augustus mausoleum:
Augustus mausoleum 2«En tidlig søndagsmorgen, ringede det stærkt paa Entrédøren i Den kandinaviske Forening i Palazzo Correa i Rom, der er indbygget i resterne af Keiser Augustus Mausoleum, hvor jeg som Foreningens Bibliotekar havde min Bolig. Jeg laa endnu, men sprang upaaklædt ud og raabdte det sædvanlige «chié» gjennom den lukte dør, medens jeg tog Lænken, med hvilken Døren på Italiensk Vis var forsynet, bort. Der udenfor hørte jeg Konsul Bravos Stemme, der i sit gebrokne Dansk svarede, «Luk op! Jeg har en god Ven med til Dem!» «Bedste Hr. Konsul, jeg er i allerdybeste Negligée». «Gud Satan, luk kun op, vi er jo dog Mandfolk», sagde den gamle Tysker, med sin sædvanlige, velvalgte Ed, og jeg aabnede. Der sto Bravo, og bagved ham – Henrik Ibsen».

Siden 2016 har det foregått et omfattende restaureringsarbeid. Den ble åpnet for publikum i mai 2022. Les Arnt Stefansens første besøk etter restaureringen her!

Ting å se på veien
Augustus mausoleum 3Mellom mausoeleet og Via del Corso ligger kirken, San’Carlo al Corso. I et av kapellene på venstre side finner du Olavsalteret, med et maleri av Hellig Olav. Alteret har sin egen forening. Les mer om Olavsalteret her!

 

Tilbake til «Fra Pantheon til Tempio bar».