Print Friendly, PDF & Email

Il Gesù

Il Gesù 1Il Gesù er jesuittenes moderkirke. Den sto ferdig i 1584, tegnet av arkitektene Giacomo Barozzi da Vignola og Giacomo della Porta.

Opprinnelig hadde Michelangelo tilbudt seg å ta ansvaret for oppføring av kirken, men han døde før arbeidene kom i gang. Kirken er overdådig utsmykket.

Fasaden regnes som den første barokkfasaden, som det selvfølgelig finnes flere av i Roma, men den inneholder også elementer som stammer fra manierismen. Manierisme er en stilretning som oppsto på slutten av 1500-tallet, mellom renessansen og barokken.

Jesuittordenens stifter, Ignazio di Loyola, ligger begravet her.

Ignazio di Loyola var spansk adelsmann og soldat. Pga. en skade fikk han rik anledning til å lese, og han fordypet seg i Bibelen. Dette førte til et brennende engasjement for kirken. Den 27. september 1540 ble den nye orden godkjent av pave Paul III under det offisielle navn Societas Jesu, det vil si Jesu Selskap.

Ordenen ble oppløst av pave Clemens XIV i 1773, men gjenopprettet av pave Pius VII i 1814, i forbindelse med en messe i Il Gesù.

Det er interessant at Norge, samme år som ordenen ble gjenopprettet i Roma, fikk en grunnlov som i «Jesuittparagrafen» nektet jesuitter adgang til landet. Grunnlovens § 2 lød slik:

«Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.»

Paragrafen ble strøket i 1956, men dette møtte stor motstand i flere kristne miljøer. Ved avstemningen fikk opphevelsen et flertall på 111 mot 31 stemmer. Alle 14 fra KrF stemte imot, sammen med blant annet 5 av Høyres 27 representanter.

Ting å se på veien
Il Gesù 2Vi nærmer oss nå Kapitol, men må først over veiene ved den sterkt trafikkerte Piazza Venezia. Til venstre ligger Palazzo Venezia og på skrå ser vi det enorme Victor Emanuel II-monumentet.
Monumentet er bygget i anledning opprettelsen av kongeriket Italia i 1861, med Vittorio Emanuel II som konge. Hele Italia var imidlertid ikke samlet. Blant annet sto Veneto og Roma utenfor. Roma ble ikke hovedstad før i 1870.

Monumentet ble ikke påbegynt før i 1911 og ble ikke fullført før i 1935, under Mussolinis styre. Flere gater og bygninger måtte vike plassen for det enorme byggverket, som av vittige tunger har fått klengenavnet «Bløtekaka».

På veien mot Kapitol er det ruiner fra et leilighetskompleks fra romertiden.

Il Gesù 3Videre kommer du til en enorm trapp som fører opp til kirken Basilica di Santa Maria in Aracoeli. Den store attraksjonen i denne kirken er «Il Bambino», en ca. 60 cm høy trefigur som skal ha legende evner. Mange syke valfarter til «Santo Bambino av Aracoeli». Det sies at det hellige barnets lepper blir røde hvis man blir bønnhørt, og hvite dersom alt håp er ute. Figuren, som ble laget av et stykke tre fra Getsemane hage på 1500-tallet, ble stjålet i 1994. Det er derfor en kopi man får velsignelse av nå til dags.