Print Friendly, PDF & Email

Palatinhøyden

Palatin 1Romas bursdag er 21. april. Det var her på Palatinhøyden det hele begynte på nevnte dato i 753 f.Kr.
Det var da tvillingene Romulus og Remus føk i tottene på hverandre på grunn av en krangel om hvor byen de hadde tenkt til å anlegge skulle ligge. Romulus holdt fast på Palatinhøyden, noe Remus ikke var enig i. Det kom til håndgemeng mellom de to, noe som endte med et Romulus slo ihjel sin tvillingbrore. Dermed grunnla han alene byen på Palatin og byen fikk selvfølgelig navnet Roma.

Det hører med til historien det vår kjære «muntre herre», Pollestad, sier: «Det er med forskrekkelse vi kan tenke oss hva som hadde skjedd hvis det var omvendt, at Remus hadde drept Romulus. Da hadde jo ikke byen blitt hetende Roma, men Rema!”»

Palatin 2
Modell av Romulus hytte

Det var imidlertid ikke mye festivitas rundt etableringen av byen. For å få folk til å bosette seg her ble den lansert som et sted for de fattige, forviste, forbrytere og andre personer som ikke var ønsket der de opprinnelig kom fra. Siden dette i hovedsak var menn, ble det et stort underskudd på kvinner.

Romulus dro ut til sine naboer og inviterte kvinner til å komme og bosette seg i Roma, men ryktet hadde gått foran, så det var lite attraktivt for kvinnene å takke ja til tilbudet.

Dermed måtte det list til for å få kvinnfolk til byen. Romulus inviterte sabinere og latinere til stor fest og både menn og kvinner møtte opp. Midt under festen angrep romerne de mannlige gjestene og røvet deres kvinner.

Dette førte selvfølgelig til krig, som endte med at romerne slo latinerne og ble alliert med sabinerne.
Deretter fulgte noen hundreår med kongedømme, med Romulus som den første og Tarquinius Superbus som den siste. Han ble regelrett jaget fra Roma i 509. Deretter fulgte flere hundre år med republikk, inntil Augustus ble den første keiser i 27. f.Kr.

Les mer om Romas historier her!

Da Romulus regjerte var bebyggelsen sparsommelig. Man mener å ha funnet restene etter stolper fra jernalderen og sågar rester fra Romulus hytte (se ovenfor).

Palatin 3
Dometians palass

 

Etter hvert ble Palatin utbygget med templer og gedigne palasser. Ordet «palass» stammer herfra. Det latinske palatium ble etter hvert det italienske palazzo, engelske palace og det norske palass.

Her har det m.a.o. bodd mange notabiliteter etter at Romulus «flyttet inn» her, som f.eks. Cicero, Marcus Antonius, Augustus, Domitian, Trajan og Hadrian, for å nevne noen.

I middelalderen var Palatin preget av forfall, men i renessansen, på 1500-tallet var det den styrtrike Farnesefamilien som eide høyden. De bygde palass og anla vakre hager, der det utover på 1600-tallet ble plantet eksotiske vekster.

 

Palatin 4
Farnesepalasset

Farnesepalasset er nå museum for skulptur. Mange av de gamle bygningene er stengt og er kun åpne etter avtale.