Print Friendly, PDF & Email

Porta Pia

Porta Pia 1Bildet er fra Google Maps. Klikk på bildet og få en oversikt over området rundt Via XX Settembre.)

Ifølge Vasari fremla Michelangelo tre forslag for pave Pius IV, som bestilte en ny port gjennom den aurelianske mur. Porten skulle erstatte den eksisterende, Porta Nomentana, ca. 100 meter lenger sør. Den var ikke lenger egnet og ble tettet igjen.

Av de tre utkastene Michelangelo presenterte, valgte paven det rimeligste alternativet. Byggingen ble påbegynt i 1561, og porten sto ferdig i 1565. Michelangelo døde i 1564 og rakk aldri å se porten ferdig. Den ble sluttført av arkitekten og skulptøren Giacomo Del Duca, som ved flere anledninger hadde bistått Michelangelo med hans prosjekter.

Ingen av de tre utkastene eksisterer lenger, bare en enkel skisse, og det ble sannsynligvis gjort forandringer underveis i byggingen. En bronsemedalje, laget av Gian Federico Bonzagna i 1561, viser en tidlig plan for Michelangelos port, men denne er svært ulik det endelige resultat.

Michelangelos del av Porta Pia er den som vender inn mot byen. Fasaden på utsiden av muren er laget av Virginio Vespignani i 1869. Den er utført i nyklassisk stil.

Breccia di Porta Pia
Porta Pia 2Den 20 september i 1870 angrep general Raffaele Cadorna Roma. Paven på den tiden var Pius IX.
Det markerte slutten på «Risorgimento», som var betegnelsen på den Italienske revolusjonen, som førte til samlingen av Italia til et kongedømme i 1861.

Nå gjensto bare å styrte pavestaten og gjøre Roma til det samlede Italias hovedstad.

Presis klokken 09.00 den 20. september i 1870 smalt det fra en kanon 50 meter fra Porta Pia. General Cordona og hans hær sprengte et stort hull i den eurelianske mur og inntok byen. I februar 1871 ble hovedstaden offisielt flyttet fra Firenze til Roma.
Gaten fram til Porta Pia, som het Via Pia, ble nå omdøpt til Via XX Settembre.

Den 20. september i 2020, 150 år etter invasjonen, ble det utgitt et hefte med fire frimerker med motiv fra hendelsene oppe ved Porta Pia. De ble laget i to hundre tusen eksemplarer, med til sammen åtte hundre tusen frimerker. Se bildet over.

Porta Pia 3Et annet bilde av hendelsen verserer. Det viser seg imidlertid at det er manipulert. Soldatene som står oppmarsjert, og flagget, er ikke med på det opprinnelige fotoet, og det var ikke gjennom Porta Pia selve invasjonen fant sted.

Det var som nevnt ca. 50 meter til siden.

Bildet er vist i flere italienske skolebøker. Det kan bety at mange Italienere sitter med et feil inntrykk av hvor de store hendelsene fant sted den 20. september i 1870.