Print Friendly, PDF & Email

Claudius

Claudius 1Tiberius Claudius Nero Caesar Drusus, født 1. august 10, død 13. oktober 54

Keiser fra 24. januar 41 til 13. oktober 54

Claudius er den første keiser som var født utenfor Italia. Han kom til verden i Lugdunum (Colonia Copia Claudia Augusta Lugdunum), byen som i dag heter Lyon.

Claudius hadde dårlig helse, han haltet, hørte dårlig, stammet og hadde rykninger. Livia, Augustus hustru, kalte ham en levende abort. Høyst sannsynlig var det hans skrøpelighet som reddet ham fra utrenskninger som fant sted under Tiberius og Caligula, fordi han ble sett på som en stakkar og ikke noen trussel.

Det var nok hans skrøpelighet som reddet ham fra å bli drept av pretorianergarden noen år senere, i forbindelse med drapet på Caligula og flere andre medlemmer av den julianske slekt.

Claudius 2
Pretorianeren Gratus utpeker Claudius til keiser

Det har vært stilt spørsmål om Claudius sto bak komplottet, ikke minst fordi han rett før Caligula ble drept, hadde forlatt åstedet. Det finnes ingen bevis for en slik sammenheng.

Det man vet er at pretorianergarden hadde til hensikt å utslette hele den keiserlige familie og flere medlemmer av den romerske adel. Claudius flyktet og gjemte seg bak en gardin i keiserpalasset. Der fant pretorianeren Gratus ham, men i stedet for å stikke ham ned ble han utropt til keiser!

Sannsynligvis hadde garden på forhånd bestemt seg for å utnevne Claudius til keiser, nettopp fordi han ikke ble ansett som noen trussel.

Det viste seg imidlertid at Claudius slett ikke var noen dumskalle. Han hadde gode administrative evner. Under hans regjeringstid ble det romerske riket utvidet både østover og i Britannia. Han fikk bygd akvedukter, kanaler og viadukter rundt om i hele imperiet, og dessuten en ny havn ute ved Ostia på Italias vestkyst. Han var levende opptatt av lover og tok aktivt del i rettsaker.

Hans stilling ble til stadighet truet og han utviklet en sykelig frykt for å bli tatt av dage. Derfor var det mange ledende personer, deriblant mange senatorer, som ble likvidert. Han var svært engstelig for å bli forgiftet og iverksatte strenge sikkerhetstiltak for å forhindre dette.

Etter all sannsynlighet var det nettopp forgiftet han ble, og det er hevdet at det var hans daværende hustru, Agrippina, som sto bak. Om det var hun selv eller villige hjelpere som sto bak vites ikke. Han sovnet i hvert fall inn om morgenen den 13. oktober 54, 44 år gammel.

BBC laget for en del år tilbake en TV-serie, «Jeg, Claudius«, som er et historisk tilbakeblikk på den tiden Claudius levde, med Augustus, Tiberius og Caligula på keisertronen.

Etter Claudius kom 14 år med despoten Nero. Deretter fulgte et år med rivalisering mellom fire keisere. Les mer om tre av de som hver for seg ikke greide å beholde makten i mer enn noen måneder, Alba, Getho og Vitellius.

 

Forgjenger

Caligula

Claudius 3

Claudius

41 – 54

Claudius 4

Arvtaker

Nero

Claudius 5