Print Friendly, PDF & Email

Tiberius

 

Tiberius 1Tiberius Caesar Augustus, født Tiberius Claudius Nero, 16. november 42. f.kr – 16. mars 37 e.kr.

Keiser fra 19. august 14 til 16. mars 37

Augustus hadde selv ingen sønn. Hans 3. kone, Livia hadde sønnen Tiberius fra et tidligere ekteskap. I den engelske serien, «Jeg, Claudius«, som gikk på TV for mange år siden, blir det  tegnet et ufordelaktig bilde av Livia og Tiberius vei til keisertronen.

Flere av «kandidatene» til å «arve» keisertronen etter Augustus døde unge på mystisk vis. Mistanken om at Livia hadde en finger med i spillet, slik at det til slutt ikke var andre en Tiberius som sto igjen, er åpenbar. Han skal selv ikke ha hatt særlig store ønsker om å arve tronen.

Tiberius var Augustus fremste hærfører og tilbrakte mye av sin tid i felten, bl.a. i Illyria, et område nordvest for Balkan. Det er mulig at han var en habil hærfører, men hans evner som administrator er det sådd tvil om.

Det er mye som tyder på at Livia hadde stor innflytelse på sin sønn og at Tiberius var et redskap i hennes personlige maktspill.

Han skal av natur ha vært svært mistenksom, noe som førte til stadig økende bruk av terror og henrettelser. Hans yndling og sjef for pretorianergarden, Lucius Aelius Sejanus, ble henrettet i år 31 fordi det var mistanke om at han forberedte et kupp for å overta makten.

Til tross for ryktet om svake egenskaper som leder og administrator, var Tiberius opptatt av rettsvesenet og kontrollerte at forvaltningene av provinsene var til provinsenes egen fordel. Han var opptatt av at embetsverket utførte sine plikter på en tilfredsstillende måte.

Tacitus, en av Romas store historikere (født i år 55, død år 117), var sterkt kritisk til Tiberius. Han beskrev Tiberius som arrogant, uberegnelig og blodtørstig. Om dette bildet stemmer er man ikke helt sikre på.

Det som er sikkert er at han flyttet fra Roma til Capri i år 26 og regjerte derfra frem til år 37, der han døde etter lang tids sykdom, muligens med litt «hjelp» fra noen som hadde interesser i hans bortgang.

Det hviskes i krokene om at han etterfølger, Caligula, hadde en finger med i spillet. Les mer om Caligula, Romerrikets 3. keiser.

 

Forgjenger

Augustus

 Tiberius 2

 

Tiberius

14 – 37

 Tiberius 3

Arvtaker

Caligula

 Tiberius 4