Print Friendly, PDF & Email

Sigrid Undset

Sigrid Undset 1Norsk forfatter
20. mai 1882 – 10. juni 1949

Vi kan ikke si, Sigrid Undset, uten å si «Jenny». Vi kan ikke si «Jenny», uten å si Roma. Sigrid Undset bodde i Roma i to korte perioder, først i 1909.

Sigrid Undset var i Roma tre ganger, men kunne vært der fire, selv om hun ikke ville ha hatt særlig tydelig minner fra en av dem.
Hennes far, arkeologen Ingvald Undset, og hustru Charlotte, var i Roma i 1881/1882 på en kombinert forsknings- og bryllupsreise. De måtte avbryte oppholdet fordi Ingvald Undset ble syk. De nådde ikke tilbake til Norge før Charlotte skulle nedkomme. Sigrid ble derfor født i Kalundborg i Danmark, og ikke i Roma.

Når vi nevner Sigrid Undset og Roma, kommer vi heller ikke utenom Tordis Ørjasæter. Hun har skrevet bøker om Sigrid Undset og har gjennom mange år vært reiseleder med temaet, «I Sigrid Undsets fotefar i Roma». Hun har dessuten bidratt med en artikkel i Den Skandinaviske forenings jubileumsbok, «Till Rom – Nordiska konstnärer i Rom under 150 år.»

Første gang Sigrid Undset reiste til Roma var i 1909. Prospektkort som er funnet i hennes hjem tyder på at hun ønsket å følge i sine foreldres fotspor fra deres opphold i 1881/82.

Sigrid Undsets gjennombrudd kom med Romanen, Jenny, som ble lansert i 1911.
Romanen utspiller seg i Roma og skildrer malerinnen Jennys liv og undergang.

Sigrid Undset 2På pensjonatet i Via Frattina nummer 138 traff Sigrid Undset maleren Anders Svarstad. Han var gift og hadde tre barn. De reiste sammen tilbake til Norge i 1910. Svarstad søkte om separasjon fra sin daværende kone. Sigrid Undset og Anders Svarstad giftet seg i Antwerpen i 1912.

Bryllupsreisen gikk til London og videre til Roma, der de innlosjerte seg i Via Frattina nummer 138, hvor de traff hverandre i 1909. I 1913 kom lille Anders til verden, mens de fremdeles oppholdt seg i Via Frattina.

Anders ble imidlertid syk og de reiste derfor tilbake til Norge samme år.

Det henger en plakett over døren i Via Frattina 138, som viser hvor Undset bodde.

Tredje gang hun reiste til Roma var i 1925. Tordis Ørjasæter skriver i jubileumsboken til Den skandinaviske forening:

Etter at Sigrid Undsets mor, Charlotte Undset, hadde vært i Roma i 1881 – 82, kom hun ikke dit mer før i 1925. Det var datteren som gav sin mor en Roma-reise som syttiårsgave, en reise som også inkluderte tolvåringen Anders, som Sigrid Undset mente burde se igjen sin fødeby. «Det dejlige, elskede Roma, som vi med hver dag knyttes nærmere til, intet sted i verden, som byder saadanne glæder og som fængsler saaledes som Roma – mindernes hellige evige stad», hadde Charlotte Undset skrevet før avreisen den gangen i 1882. Og slik hadde Ingvald Undset i sin tid skrevet. «Selv for de mest vantro maa dog kristendommen i sin ydre optræden og magt staa som det merkeligste moment i verdensudviklingen; ingensteds vil han saa levende kunne føle dette i Rom».

Denne siste gang reiste Sigrid Undset tilbake til Roma som katolikk, etter at hun hadde konvertert i 1924.

Hun døde på Lillehammer sykehus 10. juni 1949.

TILBAKE