Print Friendly, PDF & Email

Peter – den første pave

Peter, eller Simon, som er hans egentlige navn, ble født i Betsaida i Galilea omtrent samtidig med Jesus. Han var, sammen med sin bror, Andreas, en av Jesu 12 apostler. Han er en av de fire evangelistene i Det Nye Testamente. Hvor mange av brevene Peter selv har skrevet er usikkert, men man vet at det første brevet kommer fra hans egen hånd. Han ble utpekt av Jesus til å være apostlenes leder.

Peter - den første pave 1Den katolske kirke regner Peter som den første pave, vel vitende om at han egentlig var Romas første biskop. Betegnlelsen pave, som betyr far (papa), kom flere hundre år etter Peter. Begrepet biskop stammer fra gresk (episkopos) og betyr tilsynsmann.

Historien forteller at han rømte fra Roma på grunn av keiser Neros forfølgelse av kristne etter den store bybrannen i år 64, og at han møtte Jesus på via Appia, på vei inn til byen.

«Hvor skal du, Herre?» spurte Peter.
«Til Roma for å bli korsfestet på nytt», var svaret.

Da snudde Peter og gikk tilbake og ble ifølge tradisjonen korsfestet opp ned på Caligulas og Neros sirkus, rett ved der Peterskirken nå ligger. Kirken er bygget over Peters grav. Maleriet over kan sees i kirken Santa Maria del Popolo og er ett av den store barokkmaleren Caravaggios fantastiske kunstverk.

Det er blitt reist tvil om Peter virkelig var i Roma. Paulus skal ha vært i Roma på samme tidspunkt, men det er ikke blitt bekreftet at de virket sammen mens de var der. Paulus var for øvrig borger av Roma og ble derfor beæret med å bli halshugget og ikke korsfestet da han led martyrdøden.

Peterskirken er etter manges mening  verdens vakreste kirke. Den første Peterskirken ble bygget under keiser Konstantin på 400-tallet og sto i over 1000 år. Det tok nesten 100 år å bygge den nåværende. Ligger så Peter begravet under kirkegulvet? Nettstedet katolsk.no skriver om Peter i Roma:

Peter - den første pave 2Den meget gamle tradisjonen at Peter til slutt kom til Roma og ble henrettet der, er ikke omtalt i Det Nye Testamente, og er ofte blitt dratt i tvil, men moderne vitenskapelig forskning har bekreftet tradisjonen. For tidlige skribenter som pave Klemens I, Ignatius av Antiokia og Ireneus av Lyon var det allment kjent at Peter virket og døde i Roma. Når han i sitt første brev nevner «Babylon», blir dette vanligvis identifisert med Roma. Det er også verdt å merke seg at ingen andre steder enn Roma har gjort krav på Peters martyrium og grav. 

I Roma virket Peter etter tradisjonen (Hieronymus) som byens første biskop, og vigslet også byens første kirke, huset til Pudentius, hvor de kristne samlet seg. Etter tradisjonen (en legende fra 200-tallet) var han Romas biskop i 25 år, men forskerne mener at det er usannsynlig at han kom til byen allerede rundt år 40.

At Peter led martyrdøden under Nero, er hevet over enhver tvil. Eusebius og Origenes forteller også at han etter egen anmodning ble korsfestet med hodet ned, for han mente at det var en for stor ære å dø i samme stilling som Frelseren, men denne historien er mer usikker. Antakelig skjedde Peters martyrium i år 64, selv om tradisjonen sier år 67. Det skjedde i alle fall mellom juli 64, da Neros forfølgelse startet, og begynnelsen av 68, for den 9. juli 68 flyktet Nero fra Roma og begikk selvmord. Peter led martyrdøden på Circus eller i Neros hager på Vatikanhøyden, hvor de grusomste scenene under hans forfølgelser utspant seg. Blant annet ble kristne puttet i sekker innsmurt i tjære, deretter hengte man dem på stolper og satte fyr på dem så de lyste som fakler i Neros hager under hans nattlige fester.

Katolsk.no

Peter regnes, som allerede nevnt, som vår første pave, og at tittelen «pave» kom flere hundre år etter at Jesus ga ham nøkkelen til himmelens port. Igjen refereres det til www.katolsk.no:

Peter - den første pave 3Herren sa til ham de ord vi kan lese på innsiden av kuppelen i Peterskirken: Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et tibi dabo claves regni coelorum. «Du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min Kirke (…) Deg vil jeg gi nøklene til himlenes rike.» Kristus overga ham makten til å «binde og løse», som senere ble utvidet til de andre apostlene (Matt 16,16-19 og 18,18).

Katolsk.no

Peter - den første pave 4Bildet, der Jesus overrekker Peter nøklene til himmelens rike, er et utsnitt av den femte fresken på nordveggen i Det sixtinske kapell, malt av Pietro Perguino i 1482.
Det tar utgangspunkt i Matteus kap. 16, 15 – 19, som nevnt ovenfor.

Fresken måler 335 x 550 cm.

Mye av den opprinnelige dekorasjonen er borte fordi den ble ødelagt i forbindelse med arbeidet med Michelangelos «Dommedag».

 Etter korsfestelsen skal Peter ha blitt tatt ned fra korset, vasket i melk og vin og lagt i en sarkofag som var smurt inn med mastikk, en slags harpiks. 20 år senere skal den daværende pave, Anenkletos, ha reist et minnesmerke over graven. Videre skal han ha blitt flyttet ut til katakombene for å bli beskyttet mot keiser Valerians forfølgelse og trusler om konfiskering av kristne gravplasser. Relikviene skal så siden ha blitt flyttet tilbake til sitt opprinnelig hvilested, dvs. under alteret i Peterskirken.

< TILBAKE TIL ROMERSKE PAVER