Print Friendly, PDF & Email

Vatikanmuseet – Pinacoteca

I en sidebygning til Vatikanmuseene finner vi Pinacoteca. Ordet betyr «billedgalleri». Det inneholder en stor kunstsamling, blant annet kjente malerier av Rafael.

Forklarelsen på berget

Vatikanmuseet - Pinacoteca 1«Transfigurasjonen», eller «Forklarelsen på berget» er Rafaels siste bilde, før han døde i april 1520.

Etter all sannsynlighet ble ikke Rafael helt ferdig med dette bildet før han døde, og man antar derfor at det var noen av hans elever som sluttførte kunstverket.

Historien bak dette bildet finnes både hos Lukas, Markus og Matteus. For ordens skyld; dette dreier seg ikke om Jesu himmelfart.

Her der et utdrag fra hva Matteus skriver. Bildet er delt i to, men som også hører sammen:

Forklarelsen på berget, Matt. 17 kap.

1 – 3  Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene.  Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset.
Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham……..

9  På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet: «Fortell ikke noen om dette synet før Menneskesønnen har stått opp fra de døde.»

Helbredelsen av den månesyke gutten, Matt. 17 kap.
14 – 18   Da de kom ned til folkemengden, kom en mann bort til Jesus, falt på kne for ham og sa: «Herre, ha barmhjertighet med sønnen min. Han er månesyk og lider forferdelig; ofte faller han inn i ilden og ofte i vannet. Jeg tok ham med til disiplene dine, men de var ikke i stand til å helbrede ham.» Jesus svarte: «Du vantro og vrange slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten!» Og Jesus talte myndig til ham, den onde ånden fór ut, og gutten ble frisk i samme stund.

Til tross for at bildet er over 4 meter høyt, ble det båret foran i prosesjonen i Rafaels begravelse.

Andre bilder av Rafael i Pinacoteca

«Forklarelsen på berget» anses å være Rafaels hovedverk i kunstgalleriet i ved Vatikanmuseet, men det er også andre malerier av Rafael der.

Vatikanmuseet - Pinacoteca 2

Det er i tillegg malerier av andre kunstnere der Rafael med stor sannsynlighet har hatt en viss medvirkning.

Tilbake til hovedsiden – I Rafaels fotspor i Roma