Print Friendly, PDF & Email

Nerva

Nerva 1Imperator Nerva Caesar Augustus, født Marcus Cocceius Nerva, 8.november 30 og død 27.januar 98.

Keiser fra 18.september 96 til 27.januar 98. Nerva tilhørte det Nervan-Antoninske dynasti.

 

Etter Domitians terrorvelde valgte Senatet selv keiser denne gang. Valget falt på en 65 år gammel advokat som hadde tjenestegjort under Nero og de tre påfølgende keiserne av flavisk ætt. Han kom fra en av Italias mest anerkjente og politisk fremtredende familier og vokste opp i Narni (lat. Narnia) i Umbria, 5 mil nord for Roma.

Nerva 2
Rester av Minervatempelet i Nervas Forum – også kalt Forum Transitorium, påbegynt av Domitian, fullført av Nerva

Sett i lys av sin korte regjeringstid greide han å sette preg på rikets politikk. Etter Domitians autokratiske styresett fokuserte Nerva i større grad av frihet til folket. Han friga mange fanger og iverksatte tiltak for å fjerne undertrykkelse.

De økonomiske forholdene var vanskelige, ikke minst pga. forgjengerens sløseri. Han maktet dessuten ikke å markere seg sterkt nok som leder overfor hæren, noe som førte til at pretorianergarden gjorde opprør i oktober 97. Dette var foranledningen til at Nerva utpekte en ung og svært populær general til sin etterfølger.

Nerva var den første av de såkalte adoptivkeiserne, dvs. at han var den første som sørget for at hans etterfølger var vel rustet til keisergjerningen, ikke ut fra familiære årsaker men av egnethet. Dette prinsippet ble fulgt i mange år fremover og viste seg svært vellykket. Nerva var den første i rekken av de såkalt fem gode keisere. Ett år etter at han selv overtok, pekte han ut Trajan til sin adoptivsønn og arvtaker til tronen.

Nerva fikk hjerneslag 1.januar 98 og døde den 27. samme måned.

Forgjenger

Domitian

Nerva 3

 

Nerva

96 – 98

Nerva 4

 

Arvtaker

Trajan

Nerva 5