Print Friendly, PDF & Email

Romerske keisere

Listen viser en fullstendig oversikt over de vest-romerske keiserne, samt med- og motkeisere. Tallene i parentes viser deres «regjeringstid».

Om Julius Cæsar aldri var keiser, så er han i det minste opphavet til tittelen, da Cæsar betyr keiser, og uttales kajsar på latin. Herav også tittelen Tsar, som vi kjenner fra Russland. Les mer om Julius Cæsar.

 

Trykk på navnet for å lese mer om hver enkelt:

Romerske keisere 1Augustus (27 f.Kr. – 14 e.Kr.)

Tiberius (14 – 37)

Caligula (37 – 41)

Claudius (41 – 54)

Nero (54 – 68)

Galba (68 – 69)

Otho (69)

Vitellius (69)

Vespasian (69 – 79)

Titus (79 – 81)

Domitian (81 – 96)

Nerva (96 – 98)

Trajan (98 – 117)

Hadrian (117 – 138)

Antoninus Pius (138 – 161)

Marcus Aurelius (161 – 180)

Lucius Verus (161 – 169)

Commodus (180 – 192)

Pertinax (193)

Didius Julianus (193)

Septimius Severus (193 – 211)

Pescennius Niger (motkeiser) (193 – 194)

Clodius Albinus (motkeiser) (193 – 197)

Geta (211)

Caracalla (211 – 217)

Macrinus (217 – 218)

Diadumenianus (217 – 218)

Heliogabalus (218 – 222)

Alexander Severus (222 – 235)

Maximinus Thrax (235 – 238)

Gordian I & Gordian II (238)

Balbinus & Pupienus (238)

Gordian III (238 – 244)

Philippus I Arabs (244 – 249)

Decius (249 – 251)

Gallus (251 – 253)

Aemilian (253)

Valerian I (253 – 260)

Gallienus (253 – 268)

Claudius II «Gothicus» (268 – 270)

Quintillus (270)

Aurelian (270 – 275)

Marcus Claudius Tacitus (275 – 276)

Florian (276)

Probus (276 – 282)

Carus (282 – 283)

Carinus (283 – 285)

Postumus (259 – 268)

Laelianus (268)

Marius (268)

Victorinus (268 – 270)

Tetricus I (270 – 273)

Tetricus II (270 – 274)

Diokletian (284 – 305)

Galerius (caesar) (292 – 305)

Maximian (286 – 305)

Konstantius Chlorus (caesar) (292 – 305)

Galerius (305 – 311)

Maximinus (casear) (305 – 308)

Konstantius I Chlorus (305 – 306)

Flavius Valerius Severus (casear) (305 – 306)

Konstantin I den store (306 – 337)

Flavius Valerius Severus (306)

Maxentius (306 – 312)

Maximian (307 – 308)

Maximinus Daia (308 – 313)

Licinius (308 – 324)

Valerius Valens (316 – 317)

Martinianus (324)

Konstantin II (337 – 340)

Konstans (337 – 350)

Konstantius II (337 – 361)

Julian den frafalne (361 – 363)

Jovian (363 – 364)

Valentinian I (364 – 375)

Valens (375 – 378)

Gratian (378 – 383)

Valentinian II (383 – 392)

Theodosius I den store (392 – 395)

Honorius (395 – 423)

Konstantin III (motkeiser) (407 – 411)

Konstans II (motkeiser) (409 – 411)

Maximus (motkeiser) (409 – 411)

Priscus Attalus (motkeiser) (409 – 410, 414 – 415)

Jovinus (motkeiser) (411 – 413)

Sebastianus (motkeiser) (412 – 413)

Konstantius III (medkeiser med Honorius) (423)

Johannes (423 – 425)

Valentinian III (425 – 455)

Petronius Maximus (455)

Avitus (455 – 456)

Majorian (457 – 461)

Libius Severus (461 – 465)

Anthemius (467 – 472)

Olybrius (472)

Glycerius (473 – 474)

Julius Nepos (474 – 475)

Romulus Augustus (475 – 476)