Print Friendly, PDF & Email

Heliogabalus

Heliogabalus 1Marcus Aurelius Antoninus Augustus ble født i 203 (antatt) og døde under dramatiske omstendigheter den 11. mars i 222. Han er også kjent under navnet Elogabalus. Hans regjeringstid som keiser strakk seg fra 218 til 222.

Han het egentlig Bassianus. Grunnen til at han fikk tilnavnet Heliogabalus, eller Elogabalus, var at han som ungdom fungerte som prest tilknyttet solguden El-Gabal. Tilnavnet fikk han imidlertid ikke før etter sin død. Som keiser benyttet han selv navnet Marcus Aurelius Antoninus Augustus.

Som vi kan se, var han bare en ungdom da han steg opp på keisertronen. Historien om hvorfor nettopp han ble keiser kan du lese om på slutten av historien om hans forgjenger(e).

Hans meninger og eksentriske atferd skapte mildt sagt oppstuss i riket.
Blant annet var han respektløs i forholdet til gjeldene religiøse tradisjoner. Han «degraderte sjefsguden», Jupiter, og opphøyet solguden Helios. Han beordret ledere i sin omkrets til å delta i religiøse seremonier som understøttet hans religiøse syn.

Han skal dessuten ha prostituert seg ved å gi fordeler til menn ved hoffet som var hans homoseksuelle elskere.

Historia Augusta
Heliogabalus 2Hva som var sant og hva som bare var falske rykter og svertekampanjer, er uvisst. Kilden til mange av fortellingene som har skapt hans ettermæle er «Historia Augusta», eller «Den Augustianske historie», som ble skrevet på 300-tallet. Her er de mest usannsynlige historier om hans eskapader, og man antar at de fleste er fri fantasi.

En av de mest famøse er skildret i et maleri fra slutten av 1800-tallet, der den engelske maleren Lawrence Alma-Tadema illustrerer «The Roses of Heliogabalus», der keiseren i et middagsselskap drukner sine gjester til døde ved å dynge over dem et lass med blomster.

Opposisjonen rundt ham vokste, både hos folk flest, nærmeste familie og i pretorianergarden. Dette endte til slutt med at han ble myrdet den 11. mars i 222, bare 18 år gammel. Det er sagt at drapet ble utført av pretorianergarden, men ledet av hans bestemor, Julia Maesa. Hun hørte vi om i forbindelse med drapet på Caracalla. Hun var Caracallas tante, og må ha hatt stor innflytelse på hvem som skulle bli regent og hvem som skulle sitt endelikt i den romerske keiserrekken på den tiden!

Hun hadde selvfølgelig en finger med i spillet ved valget av etterkommeren, Alexander Severus! Hun mente at Alexander Severus ville være en bedre keiser. For å sikre at Alexander skulle bli etterfølgeren, fikk hun Heliogabalus til å adoptere sin fetter. Deretter satt hun soldatene i opposisjon til keiseren, noe som endte med at han ble likvidert.

Hvis du vil lese mer om denne eksentriske keiseren, gå inn på Wikipedia og få mer av historien! Bildene av keiseren og Historia Agusta er også hentet herfra. Heliogabalus – Wikipedia  Heliogabalus – Wikipedia

Forgjenger
Macrinus (og Diadumenianus
217 – 218Heliogabalus 3

Heliogabalus

218 – 222Heliogabalus 4

Arvtaker
Alexander Severus
222 – 235
Heliogabalus 5