Print Friendly, PDF & Email

Mosaikk i middelalderen

Mosaikk i middelalderen 1
Mosaikk i SS Cosma e Damiano

Mosaikk har alltid spilt en sentral rolle innen romersk kunsthistorie, også i middelalderen. En del av mosaikken fra middelalderen kan virke eldre. Det kan henge sammen med at Roma, i større grad enn andre steder, holdt på tradisjonene fra fortiden.

Hvorfor fikk mosaikk så stor plass i den kirkelige kunst? Malerkunst hadde ikke noe stort omfang i denne perioden. Bilder malt på lerret eksisterte ikke. Samtidig hadde kirken et stort behov for å spre sitt budskap. De færreste kunne lese og skrive. Den kirkelige propaganda måtte derfor spres gjennom det talte ord og bilder, på samme måte som relieffene i antikken.
Mosaikk og glassarbeider ble viktige virkemidler i troens tjeneste. Glassarbeider med motiver fra bibelske fortellinger er mer utbredt i gotikken, med de store spissbuede vinduene, enn i den romerske basilika.

En av de kjente mosaikkene fra tidlig middelalder finner vi i kirken SS Cosma e Damiano i Via dei Fori Imperiali nr. 1 ved Forum Romanum. Mosaikken her er fra begynnelsen på 500-tallet.

Her ser vi Kristus sammen med blant annet Peter og Paulus. De tolv lammene skal selvfølgelig illustrerer apostlene, et motiv som går igjen i mange tilsvarende mosaikkarbeider.

Besøk også den vakre og eldste Mariakirken i Roma, Santa Maria in Trastevere. Den har vakre mosaikkarbeider, spesielt i apsis.

Mosaikk i middelalderen 2
Cosmatisk mosaikk

Vi forbinder mosaikk først og fremst som fargerike arbeider med naturalistiske motiver, og som nevnt, ofte med fortellinger hentet fra Bibelen som tema. En retning innenfor mosaikkunst er den som har fått betegnelsen cosmatisk, oppkalt etter de som oppfant denne teknikken på 1200-tallet.

Flere i familien Cosma arbeidet som arkitekter, dekoratører og billedhuggere. Cosmatisk kunst finner vi ofte i gulvdekorasjoner, men også i vegger og bueganger og er utført i marmor,  med vakre slyngede mosaikkbånd.

I Roma er det verdt å besøke St. Clemente for å se cosmatisk mosaikk.

I Santa Prassede er det vakker cosmatisk kunst i gulvet og i alteret i krypten under hovedplanet. I denne kirken finner du dessuten det kjente og vakre kapellet, Santa Zenos, oppført som gravkapell til Teodora, mor til pave Paschalis I. Han fikk bygget denne kirken i sitt pontifikat mellom 817 og 814.

 

Les også om:

Les også om andre tidsepoker:

Disse kirkene med middelalderkunst er verdt å besøke:

St. Clemente i http://www.basilicasanclemente.com/

Santa Maria in Trastevere http://romanchurches.wikia.com/wiki/Santa_Maria_in_Trastevere

SS Cosma e Damiano  http://romanchurches.wikia.com/wiki/Santi_Cosma_e_Damia

Santa Prassede http://no.wikipedia.org/wiki/Santa_Prassede