Print Friendly, PDF & Email

Kapitol

Kapitol 1Kapitol er en av Romas 7 høyder og har vært sentrum for historiske begivenheter helt fra Romerrikets opprinnelse og frem til i dag. I tillegg har høyden gitt navn til mangt og meget i inn- og utland, blant annet Capitol Hill i USA.

Som en kuriositet kan det nevnes at ordet opprinnelig stammer fra det latinske Caput Toli, dvs. hodet til Tolus. Denne Tolus, eller Olus, er en hodeskalle som ble funnet på høyden. Det spesielle var at det rant blod fra den. Dette ble oppfattet som et tegn på at Roma, som verdens hode, skulle være leder for verdens imperium.

I middelalderen ble høyden kalt Mons Caprino, dvs. Geitehøyden. Det må vel bety at det gikk geiter og gresset her på den tiden. Vårt forhold til navnet Caprino er jo noe annerledes.

Opprinnelig var det to høyder, Arx og Capitolium. Mellom disse to høydene lå «asylum», som var et fristed for forbrytere.

På Arx , som ligger på høyre side av kapitolplassen, lå det små templer og en plass der augurene kunne lese varsler fra gudene gjennom å observere fuglenes flukt. Her bygget man senere tempelet for Juno Moneta. Arx var godt befestet. Når gallerne forsøkte å storme høyden i 390 f.Kr., ble romerne varslet av Junos hellige gjess. Juno Moneta betyr «Juno som varsler».
Det var her romerne trykket sine mynter. Dette har gitt opphav til begrepet monetær og det engelske ordet for penger, money.

Her finner vi dessuten «Den tarpeiske klippe», stedet der henrettelsesmetoden var å dytte folk utfor klippen og ned i steinene, 25 meter lenger nede. Navnet stammer fra historien om Tarpeia, en romersk kvinne som ble kastet utfor her etter at hun hadde forrådt romerne og åpnet porten for deres fiender.

Bygningen til høyre på plassen er Palazzo dei Conservatori. Her er inngangen til Museo Capitolini. På denne vandringen er ikke et besøk her med i planen. Det anbefales imidlertid å ta en tur hit en formiddag og oppleve blant annet originalen av rytterstatuen av Marcus Aurelius, som det står en kopi av midt på Kapitolplassen.

Kapitol har alltid spilt en vesentlig rolle og vendt «ansiktet» mot folket. I antikken vendte plassen mot Forum Romanum. Da Michelangelo «renoverte» plassen på 1500-tallet var fokuset Kirken. Derfor vender Marcus Aurelius på sin plass blikket mot Peterskirken og Vatikanet. I moderne tid flyttet man «observasjonsstedet» fra Kapitolplassen til Victor Emanuel II monumentet, der han sitter til hest og skuer utover Roma by, i retning Piazza del Popolo, «Folkets plass».

Til venstre ligger Palazzo Nuovo, altså «det nye palasset». Da Michelangelo på 1500-tallet fikk i oppgave å «renovere» plassen, sto det ingen bygning til venstre. For å få symmetri lagde han en fasade, lik den på høyre side. Det er nå bygget ut og er en del av Musei Capitolini. Som Thomas Thiis-Evensen skriver i boken, Roma, 7 vandringer, valgte Michelangelo å «tapetsere» de gamle middelalderbygningene på høyden med renessansefasader.

Bygningen rett frem er tross alt den viktigste. Det er Palazzo Senatorio, som er bygget over ruinene av Tabularium. Dette er nå Romas rådhus, og stedet hvor Romatraktaten, grunnlaget for EU (EEC), ble undertegnet 25.mars i 1957.

Trappen opp til plassen, kalt Cordonata, er vakker. På toppen hilser Castor og Pollux oss velkommen, der de står med hver sin hest, i litt underlige proporsjoner. Det er to mytiske tvillinger, opprinnelig fra den greske gudeverden. De er riddernes beskyttere. De skal ha avgjort slaget ved Regillussjøen i 464 f.Kr. og har derfor fått et eget tempel på Forum Romanum, som vi fremdeles kan se rester av.

 

Marcus Aurelius
Kapitol 2Midt på plassen sitter keiser Marcus Aurelius til hest. At denne rytterstatuen står her beror egentlig på en stor misforståelse. Antikken etterlot seg en rekke bronsestatuer, men disse ble smeltet om til blant annet kanoner og utsmykning av kirker. I middelalderen mente man at disse rytterstatuene representerte hedenske forbilder.

Hvorfor akkurat Marcus Aurelius ble spart, til tross for hans røffe behandling av kristne, kan vi jo undres over! I år 177 brøt det ut en pestepidemi som de kristne fikk skylden for. Med keiserens velsignelse ble de arrestert og dømt til damnio ad bestia – det vil si å bli kastet til villdyrene, til stor begeistring for tilskuerne på arenaen! Marcus Aurelius var, forsiktig sagt, ikke særlig vennligsinnet overfor de kristne. Så hvorfor ville da pavekirken spare nettopp ham?

Fra det 8. århundre og frem til 1538 sto Marcus Aurelius foran Laterankirken, men ble deretter flyttet til Kapitolhøyden, da Michelangelo hadde oppdraget med å «renovere» plassen.

I 1981 ble originalen flyttet inn i Kapitolmuseene på grunn av forurensingene fra biltrafikken på Piazza Venezia. Rytterstatuen som står på plassen er med andre ord en kopi.

Det hører også med til historien at hesten og mannen er fra to tidsepoker. Hesten er fra tidlig i det første århundre, mens Marcus Aurelius må være betydelig yngre. Han regjerte fra år 161 til 180.

Men, så tilbake til spørsmålet: Hvorfor i all verden ble kristenforfølgeren Marcus Aurelius spart? Var det fordi han ikke var av de aller verste? Neida, det var rett og slett en gedigen misforståelse. Lenge trodde man at det ikke var Marcus Aurelius, men den første kristne keiser, Konstantin, som satt til hest med utstrakt hånd og velsignet folket!

 

Ting å se på veien
Kapitol 3Opp til høyre, ved toppen av trappen, går det en vei. Følger du denne, kommer du til en vakker utsiktspost og en kafe, Caffè Capitolina. Det anbefales ikke å innta det store måltidet der, men en kopp kaffe eller lignende er hyggelig.