Print Friendly, PDF & Email

Piazza Barberini

Piazza Barberini 1På denne plassen, utenfor Barberinipalasset, står det to fontener skapt av Bernini.
Den ene er stor og dominerende og ruver midt på den trafikkerte plassen. Den andre er liten og beskjeden og står ved starten på den kjente «filmgaten», Via Veneto.

Foruten Bernini, er denne plassen også kjent på grunn av noen andre celebre personer. Vår store dikter Bjørnstjerne Bjørnson hadde i mange år adresse her. En plakett på ett av husene øverst på plassen viser hvor han og hans familie bodde. Dessuten hadde den kjente danske billedhuggeren Bertel Thorvaldsen sitt atelier i Palazzo Barberinis stallbygninger.

Fontana del Tritone
Piazza Barberini 2Det var Barberinipaven, Urban VIII, som ga Bernini i oppdrag å lage en fontene på plassen foran palasset. Den skulle være som et minne om at paven hadde fått reparert akvedukten, Aqua Felice, som ledet vann til Quirinalen.

Fontenen sto ferdig i 1643.

Vi ser en Triton, en havgud og en av Neptuns undersotter, sittende på et muslingskjell og blåser på en konkylie. Istedenfor en kraftig lyd kommer det vann ut av konkylien.

Hugo Flaten skriver i «Roma – Fontenenes by»: «Dette er nettopp temaet i Ottorino Respighis musikkverk om Romas fontener, den andre satsen som er inspirert av denne fontenen. Det er lett å assosiere vannstrømmen med gjallende og lystige trompeter. Det er som om de annonserte at nå kommer kong Neptun i all sin prakt.»

Muslingskjellet holdes oppe av fire delfiner. Mellom seg har de Barberinifamiliens våpenskjold, tre bier, og pave Urban VIIIs tiara. Dette for å vise at det er han som har gitt Bernini oppdraget med fontenen.

Det kan være en liten utfordring å komme helt innpå fontenen. Det er mye trafikk som kommer inn på plassen, fra flere gater. Det kan minne litt om forholdene på Carl Berners plass i Oslo, men den plassen mangler et så strålende kunstverk som vi kan se på Piazza Barberini!

 

Biefontenen

Piazza Barberini 3Biefontenen, eller Fontana delle Api, som den egentlig heter, står nå plassert ved inngangen til Via Veneto. Den ble på tidlig nittenhundretall flyttet hit fra hjørnet ved Via Sistina av trafikale årsaker.

Også dette er et bestillingsverk av pave Urban VIII. Hugo Flaten, «Roma – Fontenenes by», forteller at Barberinifamilien opprinnelig drev med hester, og at de hadde tre hestefluer i våpenskjoldet. Det var nok ikke flott nok når formuen økte, og fluene ble derfor byttet ut med bier.

På det store muslingskjellet stitter det tre bier som sender ut vannstråler. Disse kan du godt drikke av. Roma har rent vann i sine drikkefontener.

Det står dessuten en biefontene laget av Bernini i Via del Pellegrino i Vatikanet.

 

Gå tilbake til – I Berninis fotspor i Roma