Print Friendly, PDF & Email

Sala di Costantino 

Sala di Costantino 1Til dette rommet har Rafael kun laget skisser. Rafael fikk oppdraget om å male dette rommet i 1517 av Leo X. Rafael døde i 1520 og hans assistenter overtok arbeidet. Rommet sto ferdig i 1524.

Bildene skildrer hendelser i keiser Konstantins liv. Det er Giulio Romano, Gianfrancesco Penni og Rafaellino del Colle som har fått æren av å ha malt freskene.

 

Korsets visjon

Sala di Costantino 2Temaet i bildet er forberedelsene til slaget mot Konstantins rival, Maxentius, ved den Milviske bro.

Her får han et syn på himmelen i form av et kors.

Legenden forteller at Konstantin og hans soldater fikk en åpenbaring, sendt fra Gud, med beskjed om å benytte et kristent tegn, uttrykt på latin:  «In hoc signo vinces» «Ved dette tegn skal du seire».

Slaget ved den Milviske bro
Sala di Costantino 3Det neste bildet illustrerer slaget, der Konstantin nedkjemper Maxentius hær.
Slaget fant sted den 28. oktober i 312, etter en konflikt mellom desto herkserne, og hvem av som skulle ha makten over det Vestromerske riket.

 

 

 

 

Konstantins dåp

Sala di Costantino 4Fresken viser pave Sylvester I idet han døper den første kristne keiseren.

Det antas at det er Gianfrancesco Penni som har malt denne versjonen.

Den skiller seg fra fortellingen til Eusebius i hans beretning, «Konstantins liv», der keiseren blir døpt på sitt dødsleie.

Sylvester I har fått klare likhetstrekk med Clement VII, som var pave da rommet ble ferdigstilt.

Konstantins donasjon
Sala di Costantino 5Begivenheten som denne fresken illustrerer, skal ha funnet sted like etter Konstantins dåp.

Den viser overrekkelsen av dokumentene som gir paven myndighet over Roma og den vestlige delen av det romerske imperiet.

Dokumentene er en forfalskning og skal først ha blitt skrevet på 800-tallet, i den hensikt å styrke pavedømmets autoritet.

Taket var opprinnelig bygget av trebjelker. Under pave Gregor XIII ble det i år 1582 erstattet med et hvelv malt med fresker. Temaet er «Den kristne religions triumf» og er malt av Tommaso Laureti.