Print Friendly, PDF & Email

Bjørnson i Roma

Helge Dahl

Bjørnson i Roma 1Messel forlag – 2008

Europeer på klassisk grunn
«Undrer meg på hva jeg får å se», spør Bjørnson seg i diktet «Over de høye fjelle». Han måtte ut for å finne svar, finne en videre horisont for kunstnergjerningen og sitt politiske engasjement. Og ikke minst for å finne arbeidsro. I Roma bodde han til sammen 10 år, fordelt på seks opphold. Her levde familien sammen med norske og nordiske kunstnere og forskere som H.C. Andersen, P.A. Munch, Ole Bull, Edvard Grieg og Jonas Lie, malerne Christian M. Ross, Eilif Peterssen og Marcus Grønvold – for å nevne noen. Og alltid var det kvinner i nærheten. For Bjørnson ble Roma også en viktig kamparena. Herfra kjempet han for frifinnelsen av Alfred Dreyfus og Linda Murri og han var frihetskjemperen Garibaldis kanskje største beundrer. Han traff dem alle og han fikk Europas presse i tale. De hjemlige debattene fikk styrke og nytt perspektiv sett fra det klassiske Italia. Han levde vekselvis i harmoni og konflikt med sine omgivelser, men aldri i likegyldighet.