Print Friendly, PDF & Email

Litt latin

Vibeke Roggen og Hilde Sejersted

Litt latin 1Pax Forlag 2017

Romersk historie og det latinske språk i en herlig blanding.

Dette skriver forlaget om boken:

Romerriket falt for 1500 år siden, men latinen lever!

Visste du at ordene motor, mobil, møbel, mosjon, motiv og mobbing alle kommer fra det latinske movere (bevege)? At en amatør i bokstavelig forstand er en som elsker det hun holder på med? At testikkel betyr «lite vitne» og at en diktator er en som dikterer?

Latin har vært et dødt språk i hundrevis av år, likevel er interessen både for det latinske språket og for de gamle romernes historie stor. I denne boken får leseren en innføring i latin – blott til lyst eller som et grunnlag  for å gå videre med språket. Samtidig vil man oppleve at bedrøvelige hull i den klassiske dannelsen fylles opp – på en fornøyelig måte.

Hvert kapittel forteller litt om romersk historie, om kultur, mytologi, kunst, litteratur og om dagligliv i den antikke verden. Så følger en liten språkleksjon med tilhørende grammatikk og vokabular før kapitlet avsluttes med ”latin for turister”, altså tips om hvordan man kan forbedre sin muntlige latin. Underveis ser vi nærmere på en rekke kjente sitater og bevingede ord fra den rike latinske arven. Alt lyder glupere når man sier det på latin!