Print Friendly, PDF & Email

Jon W. Idding

Romerrikets+historie+forsideDreyers forlag – 2014

Romerriket er et av de mektigste imperiene i historien. Jon Iddeng tar oss i denne boken med tilbake til mytene om Romas grunnleggelse, monarikets fall og republikkens fremvekst. Han viser hvordan den lille bystaten ved elven Tibers bredder med militær makt og diplomatisk kløkt blir sentrum i et verdensrike, han beskriver hvordan samfunnet endrer seg underveis, hva som muliggjør den voldsomme ekspansjonen og hvordan republikken til slutt ender i motsetninger, vold og borgerkrig, og innføringen av et keiserdømme. Underveis trues det voksende riket av mektige og farlige fiender, av hærer ledet av menn som Hannibal, Spartacus, Mithradates og Vercingetorix, men alle beseires de til slutt av romernes dyktige generaler og velorganiserte tropper. Den største trusselen mot republikken viser seg å komme innenfra, fra ambisiøse menn som Sulla og Julius Cæsar.

 

 

Ole Asbjørn Ness, FINANSAVISEN:
«[…] hans bok en fryd å lese, og Romerrikets historie gjør Game of Thrones til en
heller søvnig opplevelse. At man samtidig får en dypere forståelse av vårt eget
samfunn og begreper som republikk, borger og rett egentlig kommer fra, er
selvfølgelig en bonus. Vi gleder oss til bind to. Iddeng har skrevet det som
neppe vil bli, men som hadde fortjent å bli, årets sommerbok.»

 

 

Karl Kristian R. Kirchhoff, KLASSISK FORUM:
«Som oppslagsverk, oppfriskning eller påskekrim kan den glede selv dem av
Klassisk Forums lesere som kjenner fortellingen godt fra før. Som gave til den uinnvidde
er det ikke  umulig at Iddengs tilgjengelige språk, krydret med vidd, vil gi mersmak.»