Print Friendly, PDF & Email

Den nye paves første tale

Kilde: Den katolske kirke i Norges hjemmeside 

  

Frans I - hilsningstale 1
Pave Frans I
Hilsningstalen fra balkongen i Peterskirken

Brødre og søstre, god kveld!

Dere vet at konklavets oppgave er å gi en biskop til Roma. Det kan virke som om mine brødre kardinalene har hentet ham nesten ved verdens ende. Men her er vi. Jeg takker dere for mottagelsen – bispedømmet Roma har sin biskop. Takk!

Aller først vil jeg be en bønn for vår emeriterte biskop (jubel) Benedikt XVI. La oss alle sammen be om at Herren vil velsigne ham og Jomfru Maria våke over ham.

(Forsamlingen ber Fader Vår, Hill deg, Maria og Ære være Faderen sammen med paven.)

La oss nå begynne denne veien, bispedømmet Romas biskop og folk – Kirken i Roma som «fører forsetet i kjærlighet». En vei preget av broderskap, kjærlighet og tillit oss i mellom. La oss be for hverandre. La oss be for hele verden for en stor søskenkjærlighet. Jeg håper at denne veien som vi begynner i dag – og hvor min kardinal vikar for Roma som er her, bistår meg – skal bære frukt for evangeliseringen av denne vakre byen.

Og nå vil jeg gi velsignelsen. Men først ber jeg dere om en tjeneste. Før biskopen velsigner folket, ber jeg om at dere ber til Herren – slik at folkets bønn kan velsigne meg ved å be om velsignelse for sin biskop (applaus). La oss be denne deres bønn over meg i stillhet. (Alle ber i stillhet med bøyd hode.)

Deretter ga pave Frans I sin apostoliske velsignelse til de fremmøtte og til «alle menn og kvinner av god vilje.»

Etterpå la han til:

Brødre og søstre, jeg forlater dere. Mange takk for mottagelsen. Be for meg og på gjensyn. Vi sees snart. I morgen vil jeg gå og be Jomfru Maria om at hun vil verne om hele Roma. 

God natt og hvil dere!

 

Gå tilbake til Romerske paver