Print Friendly, PDF & Email

Vann på tauene, vann på tauene!

Vann på tauene, vann på tauene! 1Obelisken som står midt på Petersplassen ble flyttet hit i 1587. Det var keiser Caligula som fikk den fraktet fra Heliopolis i Egypt til Roma, der den ble plassert på hans sirkus rett ved Peterskirken.

Da var den allerede godt over 1000 år gammel. Det var her Peter skal ha blitt korsfestet med hodet ned under Keiser Nero, som overtok Caligulas sirkus. Det betyr at Peter må ha sett obelisken som vi nå kan beskue på Petersplassen.

 Å flytte obelisken var ingen spøk. Arkitekten og ingeniøren Domenico Fontana fikk oppdraget av pave Sixtus V. For å få den over 300 tonn tunge kolossen på plass trengte Fontana 150 hester, 900 mann og over 40 vinsjer.

 Romerne gikk mann av huse for å bivåne operasjonen. Det hele var forbundet med stor risiko for å mislykkes og paven forlangte «størsta møjliga tystnad»! For å understreke alvoret skal han ha satt opp en godt synlig galge og lovet at den som brøt stillheten umiddelbart skulle henges.

 Arbeidet med obelisken var godt i gang da det ble oppdaget at det begynte å ryke av tauene. Friksjonen under den enorme belastningen var så stor at de var i ferd med å ta fyr.

 Da stod det fram en tidligere sjømann som skrek: «Vann på tauene! Vann på tauene!». Han visste at da ville tauene trekke seg sammen og bli enda sterkere. Den panikkrammede arkitekten kunne puste lettet ut og operasjonen ble vellykket.

 Sjømannen ble beordret frem til paven. Han regnet med at nå var hans siste time kommet og at han aldri ville komme hjem til sin gård i nærheten av Sanremo. Han ble derfor svært overrasket over å bli mottatt av en svært begeistret pave, og som attpåtil takket ham for at han hadde reddet situasjonen. Som takk for sin modige handling skulle han få oppfylt et ønske.