Print Friendly, PDF & Email

Trajans forum

Rett ved Piazza Venezia, vis a vis Vittorio Emanuele II monumentet og Forum Romanum, ligger Trajans forum – eller marked. Dette må sies å være kanskje verdens aller første kjøpesenter. Forumet er på sett og vis en utvidelse av Forum Romanum, da dette ikke lenger var tilstrekkelig.

Trajans forum 1«Kjøpesenteret», som ble bygd over flere etasjer, ble anlagt av keiser Trajan og sto ferdig i år 110. Apollodorus fra Damaskus står ansvarlig for den arkitektoniske utformingen.

Her var det samlet rundt 150 butikker, samt skjenkesteder, lagerskur og kontorer. Her ble det solgt grønnsaker, fisk og kjøtt, vin og olje. Håndverkere hadde selvfølgelig sine utsalg her, så her fantes blant annet skreddere, skomakere og gullsmeder.

Skjenkestedene lå i Via Biveratica, etter det latinske ordet for drikke. Dette er hovedgaten, og du kan fremdeles gå der, men alle skjenkesteder er dessverre lukket!

 Trajansøylen
Trajans forum 2Trajansøylen, som ble reist i 113, er reist til minne om en av Romas største keiseres seier over dakerne i krigene som fant sted i 101-102 og 105-106. Dacia var et område nord for Makedonia, som i dag utgjør Romania. Relieffene forteller historien om denne invasjonen. Søylen, medregnet sokkelen, er ca. 35 meter høy og har en diameter på 4 meter. Selve søylen veier over 30 tonn, mens sokkelen har en vekt på hele 85 tonn!

Da Trajan døde ble hans aske lagt i en urne i sokkelen. Søylen består av 17 enheter som er satt oppå hverandre. Relieffet er til sammen ca. 200 meter langt der det snor seg rundt søylen, og inneholder ikke mindre enn rundt 2.500 figurer. «Tegneserien» forteller historier fra Trajans bragder i Dacia. Innvendig er søylen hul, med en trapp som fører til toppen. Trappen har 185 trinn.

På toppen av søylen kneiset Trajan, men da pavene overtok styringen i Roma var det Peter som overtok denne hedersplassen, med blikket vendt mot Peterskirken. Dette skjedde i 1587, under pave Sixtus V’s pontifikat.

Det kan være vanskelig å «lese tegneserien» på Trajansøylen. Ønsker du å se detaljer, anbefales det å ta en tur til Museo della Civiltà Romana i Eur, rett utenfor Roma sentrum. Der er det en hel sal med gipsavstøpninger av søylen.

Den kjente kunstneren Bernini foreslo på 1600-tallet å flytte den opp til Marcus Aurelius søylen på Via del Corso, med Paulus på toppen, men dette forslaget ble definitivt avslått av paven.

Det hevdes at pave Gregor den store (590 – 604) ble svært rørt over relieffet som viser Trajan da han hjelper en kvinne i Dacia som nettopp har mistet sønnen sin. Paven ble betatt av Trajans barmhjertighet og ba til Gud om at denne hedenske keiser måtte befris fra Helvete. Gud skal visstnok ha etterkommet pavens ønske, men samtidig bedt ham avstå fra slike anmodninger ved eventuelle senere anledninger.

Les mer om keiser Trajan (98 – 117) her!

Torre delle Milizie

Trajans forum 3Det høye tårnet i bakgrunnen av markedet er ikke fra Trajans tid. Det ble reist på 1200-tallet og ble benyttet som festning av familien Aretino, som var en av flere store familier som lå i konflikt med hverandre i middelalderen.

Det kom senere på andre rike familiers hender, blant annet familien Conti, som hadde herredømme over tårnet og festningen opp til 1619, da det ble kjøpt av et nonnekloster i nærheten.

Tårnet er siden 1911 vært erklært som ett av Italias nasjonalmonumenter.

 

 

 

Ting å se på veien

Augustus forum og Nervas forum ligger rett ovenfor Trajans forum, langs Via dei Fori Imperiali.

Trajans forum 4Rett ved Trajans forum ligger Augustus forum og Minervas forum, med statuer av de respektive keisere.

Se kort video fra Google Maps ved å klikke på bildet til venstre.

 

 

 

Via dei Fori Imperiali og Vittorio Emanuele II monumentet

Trajans forum 5Via dei Fori Imperiali ble anlagt som en paradegate av Mussolini.

Den går fra hans residens, Palazzo Venezia og opp til Colosseum.

Vittorio Emanuele II monumentet sto ferdig i 1935 og ble flittig benyttet av nevnte diktator i hans regjeringstid i mellomkrigstiden og under den 2. verdenskrig. Det ble tegnet av Giuseppe Sacconi i 1895 og er nasjonalmonumentet for Italias samling.

Klikk på bildet og beveg deg rundt i omgivelsene ved monumentet, markedet og paradegaten.

Ikke alle er like fornøyde med dette monumentet, og vittige tunger har satt ironiske navn på det, som for eksempel, «Bløtekaka», «Skrivemaskinen» og «Gebisset».