Print Friendly, PDF & Email

Santa Maria Sopra Minerva – og en hodeløs helgen

Santa Maria Sopra Minerva - og en hodeløs helgen 1Her inne, under høyalteret, ligger Katarina av Siena i sin sarkofag. Hun er Italias og hele Europas skytshelgen, ble oppfattet som datidens store mystiker og var dessuten en dame med ben i nesen. Hun påberopte seg å være Kristi brud og skal blant annet ha fått en visjon der Kristus skal ha satt en ring på hennes finger og sagt; «Se, jeg, din skaper, forløser, forlover meg med deg i troen».

Hun var sterkt medvirkende til at Paven måtte komme seg hjem fra Avignon og bosette seg i Roma! Og Paven flyttet tilbake – i 1377, etter å ha oppholdt seg i sitt «babylonske fangenskap» siden 1309.

Katarina døde i 1380, like gammel som «sin brudgom»! Hun skal ha sluttet å ta til seg vann og føde – og uten mat og drikke …..osv!

På sarkofagens lokk ser vi en vakker hvilende Katarina. Men «bildet» lyver! Det er nok ikke så vakkert det som ligger nede i kisten. Katarina er nemlig hodeløs! Hvor er det så blitt av hodet? Jo, det henger på veggen i en kirke i – ja, nettopp; Siena! Ikke særlig vakkert det heller, spør du meg!

Men, rett skal være rett. Hvis jeg ser såpass godt ut over 600 år etter min død, da skal jeg være fornøyd!

Kirken i Siena er San Domenico, der hennes hode er montert i et marmortabernakel i Cappella di Santa Caterina. Men, ikke nok med det! Samtidig som hodet ble fjernet ble også en arm bragt med til Siena. Tre fingre ble forært kirken Santi Giovanni e Paolo i Venezia. Etterspørselen etter relikvier var stor på tretten- og fjortenhundretallet. Sarkofagen ble åpnet flere ganger og deler av Katarinas legeme befinner seg flere steder i Europa, blant annet i klosteret St. Catherine i Bow utenfor London.

Fingeren, som Katarina påsto at Jesus hadde prydet med en ring, befinner seg i et kloster utenfor Firenze.